Auto en schade

Een ongeluk met de auto kan iedereen overkomen. De wegen in Nederland worden
steeds drukker en ook bij het parkeren op een parkeerplaats of in straten moet er altijd
uitgekeken worden. Een ongeluk met de auto is altijd vervelend, maar kost vaak
ook nog eens geld. Niet alle schade aan de auto komt altijd voor een vergoeding in
aanmerking en het is ook niet mogelijk om de schade altijd op een derde te verhalen.
Daar komt ook nog eens bij dat het claimen van schade aan de auto gevolgen kan
hebben voor de no-claimkorting.

Aangifte bij schade aan auto
Wie schade aan een auto van een ander heeft veroorzaakt of zelf met de auto schade
heeft opgelopen, kan beter meteen maar het schadeformulier invullen. Let er wel
op dat de andere partij het schadeformulier ook invult en er door beide partijen een
handtekening onder wordt gezet. De politie zal als het blikschade aan de auto betreft
lang niet in alle gevallen erbij komen. Alleen indien er gewonden zijn gevallen, zal de
politie zeker ter plaatse komen. De toedracht van het ongeval zal dan door de politie
worden onderzocht. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt, maar dat zal dan niet als
vervanging van het schadeformulier dienen.

Het is in elk geval aan te raden om zo snel mogelijk contact op te nemen met de
verzekeraar als er sprake is van schade aan de auto. De afhandeling van de schade kan
dan meteen gestart worden.

Schadeclaim indienen
Na het invullen van het schadeformulier kan er direct verzending plaatsvinden naar
de verzekeraar, die de schadeclaim in behandeling zal nemen. Alle partijen willen
natuurlijk dat de schadeclaim zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Daar kan een
bijdrage aan geleverd worden door de informatie zo veel mogelijk te verstrekken.

De verzekeraar beoordeelt de aansprakelijkheid van de schade. Indien blijkt dat de
andere partij verantwoordelijk is, dan zal de schade op de tegenpartij verhaald worden.
Bij een WA verzekering zal de autobezitter vaak zelf moeten zorgen voor het verhalen
van de schade bij de tegenpartij. Bij het zelf aansprakelijk gesteld worden zal de
schade aan de andere partij worden vergoed en zal dat invloed hebben op het aantal
opgebouwde schadevrije jaren. Dat kan weer leiden tot een verhoging van de premie.

Lichte schade
Bij een lichte schade aan de auto is het de moeite waard om te overwegen zelf voor de
schade op te draaien. Bij twijfel kan de verzekeraar berekenen wat de gevolgen zouden
zijn voor de schadevrije jaren en de hoogte van de premie als er schade wordt geclaimd.

Bij het indienen van een schadeclaim en een groot aantal schadevrije jaren moet er
met een terugval rekening worden gehouden van ongeveer drie schadevrije jaren. Dat
scheelt enorm, want de premie zal stijgen. De hoogte van het bedrag dat gepaard gaat
met de claim maakt daarbij niet uit. Lichte autoschade kan beter zelf betaald worden
indien de kosten van reparatie beperkt zijn, want dan blijft de premie gelijk.

Een no-claim beschermer kan uitkomst bieden, want dan zal de eerste schadeclaim in
een jaar niet tot een hogere premie leiden. Wel zal het aantal schadevrije jaren minder
worden en dat kan weer vervelend zijn bij het overstappen naar een andere verzekeraar.