Het eigen risico

In de polisvoorwaarden kan vermeld staan dat er sprake is van een eigen risico bij de
autoverzekering. Dat is het bedrag dat door de verzekerde zelf opgehoest moet worden
als er zich een schadeclaim voordoet. Het eigen risico is meestal een vast bedrag per
schadeclaim en wordt veelal verplicht gesteld door de verzekeraar.

Eigen risico
Naast dat het eigen risico een vast bedrag kan zijn, bestaat ook de mogelijkheid dat
het een percentage van de verzekerde som betreft. Bij schade op grond van wettelijke
aansprakelijkheid geldt het eigen risico niet. Het eigen risico is dus alleen van
toepassing bij een all risk polis of beperkt casco verzekering. Overweeg de optie om het

eigen risico vrijwillig te verhogen om zo van een premiekorting gebruik te maken. Het
is ook mogelijk om bij sommige verzekeraars het eigen risico als zodanig af te kopen,
maar daarvoor wordt dan wel een hogere premie betaald.

Nut van eigen risico
De verzekeraars stellen uiteraard een eigen risico in om daardoor de schadelast voor
henzelf te beperken. Indien er sprake is van een eigen risico bij een schadeclaim, dan
scheelt dat de verzekeraars. Bovendien worden niet alle kleine schades geclaimd,
omdat deze beneden het bedrag van het eigen risico liggen en dat scheelt weer werk.
Bovendien zijn autorijders voorzichtiger op de weg in de wetenschap dat niet de hele
schade zal worden vergoed bij een eventueel ongeval.

Jonge bestuurders en eigen risico
De verzekeraars passen voor jonge bestuurders tot een leeftijd van meestal 24 jaar een
extra eigen risico toe. Dat is een extra bedrag dus bovenop het al geldende eigen risico.
Als dat bijvoorbeeld 150 euro is dan krijgt de jongere van de verzekeraar een extra
eigen risico van70 euro en bedraagt het totale bedrag dat zelf betaald moet worden 220
euro bij een schadeclaim. De schuldvraag van het ongeval is niet van toepassing.

Overigens geldt het extra eigen risico niet voor schade die vanuit de beperkt casco
dekking vergoed kunnen worden. Die schades zijn namelijk vaak het gevolg van brand
of diefstal.

Eigen risico
Het eigen risico is niet een standaard gegeven met alleen een standaard eigen
risico, want vele andere factoren zijn van toepassing. De leeftijd van de bestuurder
bijvoorbeeld net als de optie om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen of het juist af
te kopen. Als de auto beveiligd is volgens de voorwaarden van de verzekeraar kan het
eigen risico zelfs bij diefstal komen te vervallen. Omdat er zoveel verschillen zijn, is het
raadzaam een vergelijking te maken.

Let op, want ook bij ruitschade en leasewagens kunnen er weer andere voorwaarden
gelden omtrent het eigen risico.