Diefstal en verzekering

Het kan iedereen overkomen dat er in de auto wordt ingebroken, waarbij er schade
ontstaat. Het komt zelfs regelmatig voor dat er auto’s worden gestolen. In beide situaties
is het in elk geval van belang, dat er zo snel mogelijk aangifte van wordt gedaan.
Ook de verzekeraar waar de autoverzekering is afgesloten, dient uiteraard te worden
ingelicht.

Autodiefstal en verzekering
Als de auto is gestolen, dan kan er afhankelijk van de dekking een beroep worden
gedaan op de autoverzekering. Het is namelijk niet zo dat diefstal van een auto
automatisch onder alle dekkingen van de autoverzekering is opgenomen.

Bij een wa autoverzekering wordt schade aan de eigen auto niet vergoed en dus ook
niet als er sprake is van diefstal van de auto. Alleen schade aan derden wordt bij een
wa verzekering namelijk vergoed. Bij een beperkt casco dekking of all risk dekking
zal diefstal van een auto wel voor een vergoeding in aanmerking komen. Er kan een
eigen risico van toepassing zijn en ook kunnen er nadere voorwaarden worden gesteld,
zoals de toepassing van een beveiligingssysteem. Het is dus wel verstandig om goed de
polisvoorwaarden door te nemen, zodat bekend is of en onder welke voorwaarden er een
vergoeding zal plaatsvinden bij diefstal van de auto.

Diefstal goederen uit auto
Er kan natuurlijk een onderscheid gemaakt worden tussen diefstal van de auto en
diefstal van goederen uit de auto. Het gebeurt regelmatig dat er een autoruit wordt
ingeslagen, waarna bijvoorbeeld het navigatiesysteem eruit gestolen wordt.

Ook in een dergelijke situatie zal er bij een wa verzekering geen sprake zijn van
een vergoeding. De diefstaldekking maakt namelijk geen deel uit van de wa polis.
Ook bij een beperkt casco dekking of all risk verzekering wordt diefstal uit de auto
niet automatisch vergoed. De verzekeraar gaat er vanuit dat waardevolle goederen
niet onbeheerd in de auto worden achtergelaten. Accessoires moeten apart worden
meeverzekerd of standaard onder de dekking van de autoverzekering vallen.

Voorkomen van diefstal
Het is natuurlijk veel beter om diefstal uit de auto of van de auto te voorkomen. Er
kunnen verschillende maatregelen worden genomen om diefstal te voorkomen, zoals
door voor een beveiligingssysteem te kiezen en waardevolle goederen uit de auto mee te
nemen. Ook is het natuurlijk aan te raden om altijd de sleutel uit het contact te nemen,
zelfs als de auto maar een minuutje onbeheerd achterblijft. Parkeer de auto in het donker
in elk geval altijd op een goed verlichte plek, zodat er meer zicht is op de auto.