Europees schadeformulier

Er gebeuren elke dag ongelukken op de wegen en wie bij een ongeluk betrokken raakt,
zal veel moeten regelen. Er moet bijvoorbeeld een Europees schadeformulier worden
ingevuld.

Het Europees schadeformulier moet standaard aanwezig zijn in de auto, want dat
schadeformulier is nodig op het moment dat er een ongeluk met een andere auto
plaatsvindt. Op het formulier worden de persoonlijke gegevens en de gegevens van de
tegenpartij ingevuld. De verzekeraar kan aan de hand van het formulier vaststellen wat
de schade betreft en beoordelen welke stappen er ondernomen gaan worden.

Zelfs al er geen sprake is van direct zichtbare schade kan het toch verstandig zijn om
het formulier in te vullen. Het doel van het invullen van het schadeformulier is om een
beeld te geven van de schade en de oorzaak van de schade. De schuldvraag is bij het
invullen niet van toepassing.

PolisvoorwaardenTourcaravan va.Meer..Premie
1.anwbanwb€ 24,82informatieCaravanverzekering
2.univeunive€ 12,29informatieCaravanverzekering
3.Centraal Beheer Achmeacentraalbeheer€ 13,69informatieCaravanverzekering
4.FBTOFBTO€ 18,94informatieCaravanverzekering
5.InsharedInshared€ 17,15informatieCaravanverzekering

Aanvragen Europees schadeformulier
Bij het afsluiten van een autoverzekering wordt door de verzekeraar het schadeformulier
verstrekt. Wie niet over een formulier beschikt, kan deze gewoon aanvragen bij de
verzekeraar of via een tussenpersoon.

Downloaden Europees schadeformulier
Vaak biedt de verzekeraar ook de mogelijkheid om het Europees schadeformulier via
de website te downloaden. Bij het downloaden in pdf formaat moeten beide zijden twee
keer geprint worden.

Invullen Europees schadeformulier
Het is belangrijk om het Europees schadeformulier goed in te vullen. Het neemt dan ook
zeker enige tijd in beslag om het formulier goed in te vullen. Zowel de eigen gegevens
als de gegevens van de tegenpartij moeten op het formulier worden ingevuld. De
voorkant moet in elk geval ter plaatse worden ingevuld.

Eerste vijf vragen
De eerst vijf vragen hebben op het ongeluk zelf betrekking. Zo moeten de datum en
plaats van het ongeluk worden ingevuld. Ook moet er vermeld worden of er gewonden
zijn en of er nog sprake is van andere materiële schade dan alleen aan de auto. Er wordt
ook de mogelijkheid geboden om persoonsgegevens van getuigen van het ongeluk in te
vullen.

Zes tot en met elf
De vragen zes tot en met elf hebben betrekking over de verzekerde, het voertuig, de
schade, het rijbewijs en de bestuurder.

Vraag twaalf
Hier kunnen kruisjes worden aangevinkt die betrekking op de toedracht van het
ongeluk. Vul ook in hoeveel kruisjes er geplaatst zijn.

Vraag dertien
Er moet een schets van het ongeluk gemaakt worden. Ook moet er vermeld worden
waar de auto’s elkaar hebben geraakt en in welke richting de auto’s reden.

Vraag veertien
Bij vraag veertien kunnen aanvullende opmerkingen worden geplaatst, zoals het niet
eens zijn met de weergave van de tegenpartij.

Vraag vijftien
Bij vraag vijftien moeten beide partijen een handtekening zetten.

Maak indien mogelijk ook foto’s van de schade aan de auto, want deze kunnen bij het
schadeformulier worden gevoegd.

Digitaal invullen
Tegenwoordig is het ook mogelijk om het Europees schadeformulier via een speciale
applicatie of via de website Digitaal Schademelden in te vullen.

Het heeft een aantal voordelen om voor het digitaal invullen te kiezen. Er worden
relevante vragen gesteld die afhankelijk kunnen zijn van de situatie. De gegevens van de

autoverzekering en van het voertuig kunnen bovendien automatisch worden opgehaald
en aan de hand van GPS wordt de locatie van het ongeluk vastgesteld. Het toevoegen
van foto’s is eveneens een optie. Niet alle verzekeraars bieden de mogelijkheid van het
digitale formulier.

Europees schadeformulier in meer talen
Wie in het buitenland een ongeluk krijgt kan gewoon het Nederlands formulier
gebruiken om het Spaanse formulier te vergelijken. Het Europees schadeformulier is
namelijk van toepassing in alle landen in Europa. Het is in elk geval raadzaam om geen
handtekening te zetten onder iets wat men niet begrijpt.

Overigens is er ook een meertalig Europees schadeformulier beschikbaar dat bij een
tussenpersoon of bij de verzekeraar kan worden aangevraagd. Het formulier is onder
meer beschikbaar in het Spaans, Engels, Duits en Frans.