No claim beschermer 2013

Autobestuurders die al jaren zonder schade met hun auto op de weg rijden en geen claim hebben ingediend bij de verzekeringsmaatschappij, krijgen een hoge korting op de premie. Dit voordeel wordt de no claimkorting genoemd. Als er schade wordt veroorzaakt en een claim wordt ingediend bij de verzekeraar, dan zal het voordeel van een lagere premie minder worden. Een oplossing daarvoor is het afsluiten van een autoverzekering met een no claim beschermer.

Wie de keuze voor een autoverzekering met no claim beschermer maakt, mag nog wel één keer per jaar schade claimen zonder dat daaraan gevolgen verbonden zijn. De no claim beschermer zorgt ervoor dat de korting op de premie gehandhaafd blijft als er een schade wordt geclaimd. De no claim beschermer is zowel van toepassing op het claimen van schade aan het eigen voertuig of aan het voertuig van een ander.

No claim garantie
Bij een no claim garantie is er sprake van bescherming tegen het terugvallen op de bonus/malus ladder en de daaraan gekoppelde stijging van de premie. Bij het claimen van schade is er wel sprake van invloed op het aantal schadevrije jaren. Alle geclaimde schade wordt bijgehouden in de centrale database voor schadevrije jaren. Het kan in dat geval minder aantrekkelijk worden om bij schade gereden jaren over te stappen naar een andere verzekeraar. De nieuwe verzekeraar kijkt niet naar de no claim bescherming die de verzekerde eerder had. Bij een nieuwe verzekeraar bestaat dus de kans dat de no claim korting minder hoog zal zijn indien er bij de oude verzekeraar schade is gereden. Het aantal schadevrije jaren is namelijk gedaald ook al is de premie in verband met de no claim beschermer niet gestegen. Het aanbieden van een no claim beschermer zorgt ervoor dat verzekeraars op deze manier verzekerden makkelijker aan zich kunnen binden. Het overstappen kan namelijk minder gunstig zijn.

Keuze no claim bescherming
Het is aantrekkelijk om een no claim beschermer te kiezen bij het afsluiten van een autoverzekering als er al sprake is van een hoge no claim korting. Bij een schadegeval dat geclaimd wordt, zal de terugval op de bonus/malus ladder groot zijn. Hierdoor kan de premie wel in één keer tien procent stijgen. De hoogte van de premiestijging is weer afhankelijk van de betreffende verzekeraar en de voorwaarden die voor de bonus/malus regeling gelden.

Afsluiten no claim verzekering
Wie net een rijbewijs heeft gehaald, kan overwegen om een no claim autoverzekering af te sluiten. Jonge bestuurders hebben vaak nog geen recht op een premiekorting, maar kunnen daarentegen bij een schadeclaim wel rekening houden met een stijging van de premie. Dat kan met een no claim autoverzekering echter worden voorkomen. Bij de meeste verzekeraars wordt de regel gehanteerd dat er één keer per jaar schade geclaimd kan worden zonder een terugval in schadevrije jaren op de bonus/malus ladder.

Werking in de praktijk
Anton rijdt al elf jaar zonder schade en heeft daarmee een no claim korting opgebouwd van 75 procent. Anton beschikt over een no claim beschermer bij de autoverzekering en maakt dit jaar voor het eerst schade. Er wordt een schadeclaim ingediend bij de verzekeraar en de premie van de autoverzekering blijft gelijk. Als Anton niet over een no claim beschermer zou beschikken, dan zou er sprake zijn van een terugval van vier treden op de bonus/malus ladder. De korting op de premie zou dan van 75 procent naar 57,5 procent dalen.