Vrijwillig eigen risico en vrijstelling eigen risico

“Zijn de vrijstellingen van het eigen risico ook op het vrijwillig deel van toepassing?”

Het eigen risico is op bepaalde zorg niet van toepassing, zoals voor het bezoek aan de huisarts en kraamzorg. Ook de griepprik voor risicogroepen en tandheelkundige zorg voor minderjarige kinderen valt daarbuiten. Het verplicht eigen risico kan verhoogd worden met een vrijwillig eigen risico. Daar worden vaak meerdere keuzemogelijkheden voor geboden door de verzekeraar. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico des te lager de premie kan worden.

Voor het vrijwillig eigen risico gelden meestal dezelfde zorgkosten mee als voor het wettelijke eigen risico. Dat geldt dus ook voor de uitzonderingen, zoals deze eerder genoemd zijn. Het is echter geen verplichting voor de zorgverzekeraar, zodat aangeraden kan worden daar de polisvoorwaarden op na te slaan.

 

VerzekeraarVrije zorgkeuzePrijs / KwaliteitKortingPremie €385 eigen risicoPremie €885 eigen risicoBereken
1ziezoziezoCijfer:
8.0
Laagste Premie

beperkte vrije zorg
zorgverzekering Energiek
2OHRAOHRACijfer:
8.5
Meest Gekozen!

zorgverzekering OHRA
3univeuniveCijfer:
8.0
Laagste Premie + vrije zorgkeuze
zorgverzekering Unive
4DitzoDitzoCijfer:
8.1
zorgverzekering Ditzo
5anderzorganderzorgCijfer:
7.3
zorgverzekering anderzorg
6FBTOFBTOCijfer:
8.0
zorgverzekering Unive
7hemahemaCijfer:
8.0
zorgverzekering hema
8zilverenkruisZilverenkruisCijfer:
8.2
zorgverzekering Pro life