Waarborgfonds Motorverkeer

Een aanrijding meemaken is bijzonder vervelend, maar nog erger als het betrokken
voertuig niet verzekerd blijkt te zijn of als de auto is gestolen. In dat geval zal er
vaak zelf moeten worden opgedraaid voor de schade, maar kan het Waarborgfonds
Motorverkeer eventueel ook uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds Motorverkeer bestaat als sinds 1965 tegelijk met de WAM, zodat
autobezitters verplicht zijn om de auto wa te verzekeren. Via deze verzekering wordt
automatisch een bijdrage geleverd aan het fonds.

Er kan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer indien er aan
een van de vijf volgende voorwaarden is voldaan:

• Identiteit van tegenpartij kan niet achterhaald worden als gevolg van doorrijden.
• Het motorvoertuig van de tegenpartij is niet verzekerd.
• Betrokken auto is gestolen en de bestuurder is daarvan op de hoogte.
• Auto is verzekerd, maar de verzekeraar is failliet gegaan.
• Niet verzekerd op grond van principiële bezwaren met vrijstelling van de
overheid.

Schade aan de auto
Het maakt niet uit wat de schade is als er een beroep op het Waarborgfonds
Motorverkeer wordt gedaan. Dat kan namelijk om zowel materiële schade aan een gevel
gaan als om letselschade. Er is wel sprake van een eigen risico indien er sprake is van
materiële schade.

Wie aan een van de vijf basisvoorwaarden voldoet, moet overigens nog wel met een
aantal zaken rekening houden. Gaat het bijvoorbeeld om een bestuurder waarvan de
identiteit niet bekend is, dan zal er wel een inspanning moeten worden verricht om
achter de identiteit te komen. Dat kan door de politie in te schakelen of bijvoorbeeld
door een oproep te plaatsen. Met deze acties moet niet te lang worden gewacht, want dat
kan een reden zijn om de schade niet te vergoeden. Noteer in elk geval altijd meteen het
kenteken van de auto.

Schadeclaim indienen
Afhankelijk van het type schade zijn er mogelijkheden om de schade via de website van
het Waarborgfonds Motorverkeer te melden. Het is ook mogelijk om op de website de
benodigde formulier te downloaden en deze voorzien van een handtekening op te sturen
met een kopie van het Europees schadeformulier en andere bewijsstukken. Na drie jaar
verjaart de mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen bij dit fonds.

Er wordt automatisch een ontvangstbevestiging van de schadeclaim verzonden. Er
wordt vaak binnen vier weken al uitsluitsel gegeven over het al dan niet verstrekken
van een vergoeding. De afhandeling kan langer duren als niet alle benodigde stukken
aanwezig zijn of als er sprake is van letselschade.

Indien er sprake is van een all risk autoverzekering, dan moet de schade uiteraard eerst
bij de verzekeraar worden gemeld. Zij hebben eventueel ook de mogelijkheid om de
schade via het Waarborgfonds Motorverkeer te verhalen.