Royementsverklaring

Royementsverklaring

Bij het opzeggen van een autoverzekering kan er een royementsverklaring van de verzekeraar worden verkregen. De verklaring is een officieel document met daarin het aantal schadevrije jaren.

 

Het is altijd belangrijk om over de royementsverklaring van de autoverzekering te beschikken bij het afsluiten van een polis bij een andere verzekeraar. De schadevrije jaren kunnen dan namelijk worden meegenomen. De nieuwe verzekeraar zal aan de hand van de royementsverklaring autoverzekering de verzekerde indelen op de bonus/malus ladder. Alleen indien er een auto van een werkgever of in een leasewagen is gereden, zijn er andere regels van toepassing.

De meest voordelige autoverzekeringen

Tourcaravan va.Meer..Premie
anwb € 24,82 informatie PREMIE
unive € 12,29 informatie PREMIE
Centraal Beheer Achmea € 12,29 informatie PREMIE
FBTO € 18,94 informatie PREMIE
Inshared € 17,15 informatie PREMIE

Centrale database

Er wordt tegenwoordig geen gebruik meer gemaakt van een schriftelijke royementsverklaring. In plaats daarvan maken de verzekeraars gebruik van de informatie in de centrale database Roy-data. Dat biedt zowel de verzekerden als de verzekeraars voordelen. Schriftelijke documenten kunnen bijvoorbeeld nog kwijtraken, maar aan de andere kant kunnen gegevens uiteraard welk verkeerd worden ingevoerd.

Opvragen royementsverklaring

Met de invoering van de database, waar alle verzekeraars bij aangesloten zijn, kan er geen schriftelijke royementsverklaring meer worden opgevraagd. Het is uiteraard wel mogelijk om erachter te komen hoeveel schadevrije jaren er zijn opgebouwd. Daarvoor kan er contact op worden genomen met de eigen verzekeraar of via de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars. Dat laatste kost geld.

Problemen

Indien er sprake is van het aanvragen van een nieuwe autoverzekering en de oude polis is nog niet opgezegd, dan kan het zijn dat er nog geen gegevens geregistreerd staan in de database. Verzekeraars hebben namelijk zes maanden de tijd om de gegevens aan de database door te geven.

Werkgeversauto of leasewagen

Wie in een leasewagen heeft gereden en nu zelf een autoverzekering wil afsluiten kan een leaseverklaring opvragen bij de leasemaatschappij. Daarin staat het aantal schadevrije jaren vermeld, die door de verzekeraar kan worden overgenomen. Bij een auto van de werkgever kunnen er bij het afsluiten van een autoverzekering maar drie schadevrije jaren worden geclaimd. Zelfs als er meer dan vijftien jaar schadevrij in is gereden. De schadevrije jaren kunnen aan de hand van een werkgeversverklaring worden aangetoond. Bij een auto van de werkgever wordt het aantal schadevrije jaren beperkt doordat het niet mogelijk is om de gegevens te controleren. Dat kan bij een leasemaatschappij wel, omdat deze allee gegevens en schade registreert.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman