Basis zorgverzekering in 2014

dekking zorgverzekeringenDe verplichting voor het afsluiten van een basisverzekering in 2014 geldt voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar en ouder heeft bereikt en in Nederland woonachtig is. Voor minderjarige kinderen geldt deze verplichting niet. Deze kinderen zijn op de polis van de ouders meeverzekerd. De basisverzekering in 2014 voorziet in de basiszorg, waarbij er sprake is van een standaarddekking die voor alle verzekerden hetzelfde is.

VerzekeraarVrije zorgkeuzePrijs / KwaliteitKortingPremie €385 eigen risicoPremie €885 eigen risicoBereken
1ziezoziezoCijfer:
8.0
Laagste Premie

beperkte vrije zorg
zorgverzekering Energiek
2OHRAOHRACijfer:
8.5
Meest Gekozen!

zorgverzekering OHRA
3univeuniveCijfer:
8.0
Laagste Premie + vrije zorgkeuze
zorgverzekering Unive
4DitzoDitzoCijfer:
8.1
zorgverzekering Ditzo
5anderzorganderzorgCijfer:
7.3
zorgverzekering anderzorg
6FBTOFBTOCijfer:
8.0
zorgverzekering Unive
7hemahemaCijfer:
8.0
zorgverzekering hema
8zilverenkruisZilverenkruisCijfer:
8.2
zorgverzekering Pro life

Onder de basiszorg valt onder meer huisartsbezoek, maar bijvoorbeeld ook een opname in het ziekenhuis. Elk jaar weer kan het basispakket van de zorg vanuit de basisverzekering worden aangepast door de overheid. Er kunnen uitbreidingen of beperkingen plaatsvinden. Daarnaast wordt ook de hoogte van het eigen risico elk jaar opnieuw bezien en het verplicht eigen risico is voor de basisverzekering in 2014 vastgesteld op een bedrag van 360 euro.

Alle premies voor de basisverzekering in 2014 zijn bekendgemaakt door de verzekeraars, zodat alle consumenten nu alle gelegenheid hebben om een gedegen vergelijking te maken.

Wijzigingen basisverzekering in 2014

Voor de basisverzekering in 2014 geldt dat er een aantal wijzigingen zijn aangebracht in de dekking. Er gaan in elk geval geen vergoedingen verdwijnen, maar er komen wel een aantal vergoedingen bij. Zo krijgen mensen met een psychische aandoening in 2014 niet meer zoals in 2013 maximaal vijf consulten vergoed, maar wordt er ook voor de extra consulten daarna een vergoeding verstrekt. Er wordt geen eigen bijdrage meer gevraagd voor bezoek aan een psycholoog, maar het eigen risico telt in dat geval wel mee en bedraagt 360 euro in 2014.

 

Een andere verandering in de basisverzekering 2014 is dat er een vergoeding per kilometer wordt verstrekt voor het medisch noodzakelijk vervoer met de eigen auto. Voor gecontracteerd taxivervoer wordt een eigen bijdrage verlangd, maar de overige kosten worden vergoed. Er kan voor een taxibedrijf worden gekozen, waarbij geen sprake is van een overeenkomst met de verzekeraar. In dat geval wordt een maximaal bedrag verstrekt bij medisch noodzakelijk vervoer.

Speciale behandelingen kunnen vanuit de basisverzekering in 2014 voor een vergoeding in aanmerking komen. Dat geldt onder meer voor patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn en voor geïnfecteerde pancreasnecrose. Vanaf 2014 wordt apparatuur die thuis gebruikt wordt voor dialyse en vacuümtherapie als onderdeel van de therapie beschouwd en niet meer gezien als een medisch hulpmiddel en komt dus voor een vergoeding in aanmerking.

Acceptatieplicht basisverzekering

In tegenstelling tot hetgeen bij de aanvullende zorgverzekering het geval is, geldt dat er voor de basisverzekering ook in 2014 een acceptatieplicht is voor de verzekeraars. Consumenten hebben met betrekking tot de keuze voor een basisverzekering in 2014 dan ook alle vrijheid om een verzekeraar te selecteren.

De acceptatieplicht van de verzekeraars stelt alle verzekerden in staat om elk jaar opnieuw te bezien of het verstandiger is om over te stappen van de zorgverzekering.