WA bootverzekering

De WA bootverzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid indien er met de boot schade aan derden is ontstaan.

Dekking
De WA bootverzekering kent een dekking voor aansprakelijkheid per gebeurtenis tot een bedrag van 1.350.000 euro. Indien er sprake is van een noodsituatie dan dekt de verzekering hulpverlening en berging. Voor deze polis geldt er geen eigen risico.

Geen verplichte WA verzekering voor kleine boten
Er geldt voor kleine boten geen verplichte WA verzekering. Met kleine bootjes worden onder meer roeiboten en kano’s bedoeld net als boten die over minder een motor met minder dan 4 pk beschikken. Eventuele schade die aan derden wordt toegebracht kan vanuit de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren worden gedekt.

Is een WA bootverzekering verplicht
De WA bootverzekering is niet wettelijk verplicht, maar er kunnen zich situaties voordoen, waarin er wel een verplichting wordt gesteld door een andere partij dan de overheid. Zo kan er voor deelname aan wedstrijden een verplichting gelden, maar kan ook een jachthaven eisen dat de boot gedekt is voor wettelijke aansprakelijkheid. Het is echter wel altijd aan te raden om een boot WA te verzekeren. Daarnaast kan de keuze worden gemaakt om de boot aanvullend te verzekeren via een beperkt casco of volledig casco dekking.