De Nationale kent diverse woonverzekeringen, die voor een scherpe prijs kunnen worden afgesloten. Met de Nationale inboedelverzekering bent u verzekerd tegen schade, die aan uw inboedel in uw woning ontstaat.

• Lage premie
• Unieke complete dekking met gratis tuinverzekering
• Bij inbraakbeveiliging twintig procent korting
• Waardegarantie tegen onderverzekering

De Nationale inboedelverzekeringen

Dekking De Nationale inboedel

De polis biedt u een uitgebreide dekking voor schade, die ontstaat aan uw huisraad en kostbare bezittingen. De dekking is allrisk en dus kunt u zich met De Nationale compleet verzekeren tegen risico’s als brand en diefstal. Bovendien biedt men een waardegarantie, zodat er geen sprake kan zijn van onderverzekering. In de dekkingsvoorwaarden zijn bedragen opgenomen voor specifiek bezittingen, zoals voor kunst en antiek, maar ook voor sieraden en contant geld. Naast brand en inbraak, zijn ook andere risico’s verzekerd. Dat betekent dat met de inboedelverzekering er ook dekking wordt verleend als er sprake is van schade als gevolg van vandalisme, blikseminslag, storm, aanrijding, vorst en explosies. Bovendien worden opruimingskosten gedekt tot een bedrag van maximaal tienduizend euro. Buiten de woning wordt er verder dekking geboden aan inboedel in bijgebouwen of in een garagebox.

Garantie tegen onderverzekering

Met De Nationale inboedel is er een garantie tegen onderverzekering. Dat komt omdat de verzekering automatisch meegroeit met de vermeerdering van waarde van uw inboedel. Voor het bepalen van de waarde van uw inboedel kunt u gebruikmaken van de inboedelwaardemeter.

Eigen risico en korting

De Nationale inboedelverzekering kent alleen een eigen risico van 225 euro als de verzekerde woont in een grote of middelgrote stad en er geen sprake is van een geldig beveiligingscertificaat. Hebt u wel de beschikking over dit certificaat, dan vervalt het bedrag van het eigen risico. Een korting op de premie van de inboedelverzekering kan verleend worden als de woning van de verzekerde op een goede manier is beveiligd tegen inbraak. Er kan in dat geval gerekend worden op een korting van twintig procent op de premie van De Nationalel. Wel moet de verzekerde in het bezit zijn van een geldig certificaat, zoals onder meer het Keurmerk Veilig Wonen, Stichting Slotencertificaat, Stichting Borg of Initial Varel Security.