De Meeus inboedelverzekering bestaat uit een polis met een uitgebreide dekking tegen een voordelige premie. Het verzekeren van de huisraad is altijd aan te raden, want de financiële gevolgen van bijvoorbeeld een brand of een inbraak, waarbij er goederen worden weggenomen, zijn niet te overzien. Met de Meeùs inboedelverzekering kiest u voor het voordelig verzekeren van uw inboedel en ebt u de mogelijkheid om voor een aanvullende dekking te kiezen.

• Premiekorting bij preventiemaatregelen
• Termijnbetaling zonder toeslag
• Buitenshuis goederen verzekeren
• Optie garantie onderverzekering

Meeùs inboedelverzekering

Voordelen op een rijtje

Een voordeel van het afsluiten van een Meeùs inboedelverzekering is dat er een korting kan worden verkregen op de premie indien er sprake is geweest van het nemen van preventieve beveiligingsmaatregelen. Een ander voordeel van de Meeùs inboedelverzekering is dat het mogelijk is om garantie te verkrijgen tegen onderverzekering. Verder is het mogelijk om de keuze te maken voor een optionele aanvulling op de polis, zodat ook persoonlijke bezittingen buiten de woning onder de dekking kunnen vallen.

Premie Meeùs inboedelverzekering

Er zijn een aantal bepalende factoren, die invloed hebben op de hoogte van de premie van de Meeùs inboedelverzekering. De woonplaats van de verzekerde is één van de factoren, waarbij er bij een woonplaats in een stad een hoger risico wordt ingeschat op bijvoorbeeld inbraak als op het platteland. Ook het type woning kan invloed hebben op de hoogte van de Meeùs inboedelverzekering. Verder wordt de premie vastgesteld op basis van de verzekerde waarde van de inboedel. Een lage waarde betekent dat de premie uiteraard ook laag zal uitvallen. U kunt zelf de premie online uitrekenen op de website van Meeùs.