Woonlastenverzekeringen

by Robbert

Woonlastenverzekeringen geven recht op een uitkering indien er sprake is van een daling van het inkomen door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Een dergelijke polis biedt vooraf al zekerheid dat er bij een inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid geen financiële problemen hoeven te ontstaan doordat de woonlasten niet meer betaald kunnen worden.

Is een woonlastenverzekering nodig?
Er zijn veel consumenten die zich afvragen of het afsluiten van een verzekering voor woonlasten wel nodig is, nut heeft of noodzakelijk is. Dat is een logische vraag en voor iedereen kan het antwoord anders zijn. Een consument die een groot eigen vermogen tot de beschikking heeft, zal minder snel in de financiële problemen raken bij een plotselinge inkomensdaling als een consument die geen of weinig geld achter de hand heeft.

Ook als er een eigen vermogen is, dan kan het toch nog handig zijn om een woonlastenverzekering af te sluiten. De premie kost slechts enkele tientallen euro’s per maand en de uitkering kan maandelijks wel oplopen tot honderden euro’s. Bovendien kan de verzekerde altijd zelf bepalen wat het verzekerd bedrag moet worden. Het verzekerd bedrag is gelijk aan de uitkering die maandelijks volgt bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Een woonlastenverzekering is in ieder geval een optie indien het wenselijk is dat de hypotheeklasten doorbetaald kunnen blijven worden bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Dekking arbeidsongeschiktheid
Er zijn meerdere aspecten om op te letten bij de keuze voor het afsluiten van een polis die als hypotheekbeschermer dient. Bijvoorbeeld bij welk percentage van arbeidsongeschiktheid er een uitkering volgt. Er wordt aangeraden om in ieder geval een polis af te sluiten die al een dekking biedt vanaf 35 procent arbeidsongeschiktheid. Voor iedere verzekering geldt uiteraard des te minder uitsluitingen er zijn, des te beter dat is voor de verzekerde. Let dan ook op de uitsluitingen. Verder kan er gekeken worden of de verzekerde uitgaat van passende arbeid of van gangbare arbeid. Er zijn bijvoorbeeld ook verzekeraars die een beroepsdekking bieden. Er wordt dan een uitkering verstrekt als de verzekerde het eigen beroep niet meer kan uitvoeren. Ook kan eventueel nog nagegaan worden of er sprake is van de mogelijkheid van een eigen risico periode.

Dekking werkloosheid
Bij de dekking werkloosheid zijn andere aspecten van belang, zoals de aansluiting van de looptijd van de uitkering van het verzekerd bedrag en de WW. Er is vaak bij een WW-uitkering sprake van een korte uitkeringsduur. De woonlastenverzekering is in dat geval vooral bedoeld als overbrugging van een korte werkloosheidsperiode. Vaak geldt dat de periode na afloop van een tijdelijk contract voor de uitkering van de verzekeraar niet als werkloosheidsperiode geldt.

Dat kan weer anders zijn als er na afloop van een vast contract werkloosheid ontstaat en er een tijdelijk contract geaccepteerd wordt. Een dekking voor werkloosheid kan meerdere verzekeraars uitsluitend worden afgesloten in combinatie met een dekking voor arbeidsongeschiktheid. Indien het ontslag al is aangezegd voor het afsluiten van een woonlastenverzekering, dan zal er doorgaans geen uitkering plaatsvinden als na de bekendmaking van ontslag een polis wordt afgesloten.

Keuze uit woonlastenverzekering
Er kan een keuze worden gemaakt uit meerdere verzekeraars en daarom is het verstandig om woonlastenverzekeringen te vergelijken. Er kan een maandelijkse premie worden betaald of gekozen worden voor een eenmalige koopsom. Een koopsom heeft als nadeel dat een beperkt deel van de inleg kan worden terug verkregen op het moment dat de verzekering wordt gestopt. Er gelden bij iedere verzekeraar andere voorwaarden en het is dan ook raadzaam om deze vooraf goed te bekijken en met elkaar te vergelijken bij andere verzekeraars.

PolisvoorwaardenKlant cijferMeer..Premie
1.bnp paribas cardifbnp paribas cardif8informatiewoonlastenverzekeringen
2.woonfondswoonfonds8,2informatiewoonlastenverzekeringen
3.waerdevolwaerdevol8,2informatiewoonlastenverzekeringen
4.
TAFTAF9informatiewoonlastenverzekeringen
5.INGING8,6informatiewoonlastenverzekeringen
6.HypotheekshopHypotheekshop8,3informatiewoonlastenverzekeringen
7.Huis en HypotheekHuis en Hypotheek8informatiewoonlastenverzekeringen
8.Goed IdeeGoed Idee7informatiewoonlastenverzekeringen
9.FloriusFlorius8informatiewoonlastenverzekeringen
10.CallasCallas7informatiewoonlastenverzekeringen
11.woongarantwoongarant8,2informatiewoonlastenverzekeringen
12ASRASR8informatiewoonlastenverzekeringen
13AllianzAllianz8informatiewoonlastenverzekeringen
14ABN AMROABN AMRO8informatiewoonlastenverzekeringen

← vorige

volgende →