De Nederlanden Nu motorverzekering is er één zonder flauwekul. Het rijden op een motor biedt een gevoel van vrijheid en is altijd weer een fantastische belevenis. Om onbezorgd op de motor te kunnen rijden is het nodig dat de motor goed verzekerd is. In elk geval dient de motoreigenaar een wettelijke aansprakelijkheid dekking te nemen om daarmee vergoeding van schade aan derden te kunnen garanderen. Nieuwe en jonge motoren kunnen uitgebreider worden verzekerd om zo ook de wetenschap te hebben, dat schade aan de eigen motorfiets voor vergoeding in aanmerking zal komen.

•    Goede basisdekking
•    Ruime keuze aanvullingen
•    Verzekerd zonder flauwekul
•    Aantrekkelijke premie

Drie basisdekkingen
Indien de wa dekking niet voldoende wordt geacht, kan er uit twee andere dekkingen voor de Nederlanden nu motorverzekering een keuze worden gemaakt. De wa plus dekking voor de motor zal ook schade aan het eigen motorrijtuig vergoeden als deze is ontstaan door bijvoorbeeld diefstal. De meest uitgebreide dekking van de drie basisdekkingen is de all risk dekking. Bijna alle schades aan de motor zijn dan verzekerd, zoals schade door omslaan met de motor of het te water raken met de motorfiets.

Aanvullingen
Bij de Nederlanden nu motorverzekering wordt de mogelijkheid geboden om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Er worden twee aanvullingen geboden, namelijk de ongevallen opzittendenverzekering en de motor rechtsbijstandverzekering. Bij de laatste dekking wordt juridische ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld als er zich problemen voordoen bij de reparatie van de motor bij een BOVAG herstelbedrijf. Als een passagier of de bestuurder door een ongeval blijvend invalide raakt, dan biedt de ongevallen opzittendenverzekering een schadevergoeding. Er wordt eveneens een uitkering verstrekt bij overlijden.