Onderzoek Nuvema uitvaartverzekering naar ongepast gedrag op uitvaart

Onderzoek Nuvema uitvaartverzekering naar ongepast gedrag op uitvaart

 Nuvema uitvaartverzekering heeft een onderzoek gedaan naar ongepast gedrag op een uitvaart. Daaruit is naar voren gekomen dat een meerderheid van de respondenten het echt niet vindt kunnen dat er tijdens een crematie of een begrafenis ruzie wordt gemaakt. Ruzie maken wordt zelfs als het meest ongepaste gedrag tijdens een uitvaart beschouwd. Wat mensen ook als ongepast gedrag beschouwen, is het onder invloed van drank of drugs naar een uitvaart komen. Een aantal situaties wordt als minder erg beschouwd, zoals flirten tijdens een crematie of begrafenis. Het gedrag van aanwezigen is altijd van invloed op de sfeer tijdens de uitvaart en vooral opvallende gedragingen hebben daar een uitwerking op.

Ervaring met ruzie tijdens uitvaart
Hoewel uit het onderzoek van Nuvema uitvaartverzekering blijkt dat 71 procent ruzie tijdens een uitvaart ongepast vindt, blijkt dat 10 procent zelf wel eens heeft meegemaakt dat er tijdens een crematie of begrafenis ruzie ontstond. 66 procent vindt dat het niet kan dat men onder invloed van drank of drugs een uitvaart bezoekt. Het liegen en beledigen in een afscheidstoespraak vindt 60 procent van de respondenten niet kunnen.

15 procent van de deelnemers aan het Nuvema uitvaartverzekering onderzoek heeft laten weten flirten als ongepast gedrag te beschouwen en slechts 5 procent vindt dat intimiteit als storend wordt ervaren. Dit soort gedragingen heeft echter een minder negatieve uitwerking op de sfeer in vergelijking met ruzie of onder invloed zijn. Aan het onderzoek hebben 1.000 personen deelgenomen.

Respect tijdens uitvaart
Respect wordt als belangrijk ervaren door de grote meerderheid van de respondenten. 16 procent van de ondervraagden heeft laten weten dat ongewenste gasten maar beter niet kunnen opdagen en 37 procent heeft geen waardering voor misplaatste grappen. Als ongewenste gasten worden onder meer ex-partners en familie beschouwd. Ongepaste kleding tijdens een uitvaart blijkt regelmatig voor te komen, want 15 procent heeft dit zelf ondervonden tijdens een uitvaart.

Nuvema uitvaart gedragscode
Het Nuvema uitvaartverzekering onderzoek is uitgevoerd door Multiscope en naar aanleiding van de uitkomsten heeft Nuvema zelf een uitvaart gedragscode opgesteld. Met de gedragscode wordt een steentje bijgedragen aan een goed verloop van de uitvaart, waarbij de kans op het ontstaan van ongepaste situaties verkleint. Nuvema is een verzekeraar met verstand van uitvaartverzekeringen en heeft als doel om uitvaartwensen van verzekerden te realiseren.

In de gedragscode wordt onder meer ingegaan op het dragen van gepaste kleding. Er wordt van een ongeschreven regel uitgegaan dat mensen somber gekleed gaan bij het bezoeken van een uitvaart. In de gedragscode staat verder vermeld dat kleding in felle kleuren of een korte sportbroek doorgaans minder gewaardeerd worden. Er wordt geadviseerd om neutrale en bedekkende kleding te dragen, tenzij een andere dresscode wordt aanbevolen.

Ook met de accessoires kan rekening worden gehouden. In de gedragscode wordt afgeraden om opvallende en uitbundige accessoires thuis te laten. Verder worden algemene tips gegeven, zoals respect tonen naar de overledene en nabestaanden. Ook wordt geadviseerd om niet te laat te komen, want daardoor kan de uitvaart verstoord raken. De mobiel uitzetten spreekt voor zich.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.