De Kruidvat opstalverzekering verzekert het woonhuis en de bijgebouwen tegen schade. Er geldt een uitzondering voor deze woonhuisverzekering, want een appartement kan niet via deze polis worden verzekerd. Dat gebeurt namelijk via de Vereniging van Eigenaren. De opstalpolis biedt naast een lage premie meerdere voordelen, zoals het zelf kunnen bepalen van het eigen risico. Het verzekeren van de opstal is niet alleen belangrijk, maar in sommige situaties ook verplicht. Bijvoorbeeld als er een hypotheek op de woning rust.

•  Optimale dekking woonhuis
•  Bijgebouwen ook verzekerd
•  Zelf eigen risico bepalen
•  Garantie tegen onderverzekering

Verzekerd bedrag en vergoeding
Op de polis van de Kruidvat opstalverzekering zal het verzekerd bedrag van het woonhuis worden vermeld. De polis biedt echter ook een vergoeding voor specifieke kosten, zoals kosten om verder schade aan de woning te beperken of te voorkomen. Dat wordt ook wel de bereddingskosten genoemd. Voor een vergoeding komt verder in aanmerking de kosten van deskundigen en experts alsook de kosten voor noodzakelijk onderdak en kosten van het opruimen van de woning. Verdere noodzakelijke kosten komen voor een vergoeding van maximaal 500 euro in aanmerking. De premie van de polis zal aan de hand van het CBS prijsindexcijfer voor woningen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van het verzekerd bedrag. De premie kan dus omhoog, maar ook omlaag gaan en daarmee wordt er garantie geboden tegen onderverzekering.

Uitsluitingen
De polis van de Kruidvat opstalverzekering kent een aantal uitsluitingen. De schade aan de opstal komt bijvoorbeeld niet voor een vergoeding in aanmerking als de schade veroorzaakt is door vochtdoorlating van muren of als gevolg van onvoldoende onderhoud aan het huis. Het is dus wel even belangrijk om de polisvoorwaarden goed door te nemen voor het afsluiten van de opstalpolis.