Meeùs opstalverzekering

Meeùs opstalverzekering

De Meeus opstalverzekering is en verzekering voor het woonhuis die zeker aan te raden is voor woningeigenaren. Bij het afsluiten van een hypotheek voor een woning, zal bovendien door de bank vaak een verplichting worden gesteld om het woonhuis te verzekeren. Dat voorkomt namelijk grote financiële verrassingen in het geval er schade als gevolg van bijvoorbeeld brand aan de woning ontstaat. Bij een Meeus opstalverzekering is er sprake van een uitstekende dekking voor de opstal en vallen vele oorzaken onder de verzekeringsvoorwaarden.

Verzekerd voor schade aan woonhuis

Met de Meeus opstalverzekering is er sprake van een goede verzekering voor schade aan het woonhuis. Er zijn meerdere oorzaken en gebeurtenissen die tot schade kunnen leiden en waarbij het maar goed is dat er een beroep op de verzekering kan worden gedaan. Denk maar eens aan de situatie dat er zich een brand voordoet, waarbij niet heel snel wordt ingegrepen. In dat geval kan het woonhuis ernstige schade toegebracht worden. De opstalverzekering biedt dekking voor brand als oorzaak van de schade, maar dat geldt ook voor tal van andere gebeurtenissen.

Weersomstandigheden kunnen eveneens op allerlei manieren schade toebrengen aan de woning. Bij een heftige storm kunnen bomen in de omgeving omwaaien en op het dak vallen en er kunnen door de hevige windstoten uiteraard ook dakpannen van het dak afvliegen. Dit soort situaties kunnen zich voordoen en daarvoor biedt de opstalverzekering van Meeus dekking. Dat geldt overigens ook indien er sprake is geweest van een inbraak waarbij door grof geweld schade aan de woning is ontstaan.

Inclusief glasverzekering

Bij de Meeus opstalverzekering is glas standaard meeverzekerd. Dat is een pluspunt, want dat is lang niet bij alle opstalverzekeringen van andere verzekeraars het geval. Bij glasschade aan de woning kan er gedacht worden aan een gebroken ruit in een raam, maar ook gebroken ruitjes in deuren komen voor vergoeding in aanmerking vanuit deze glasverzekering die standaard bij het verzekeren van de opstal wordt aangeboden.

Naast dat glasschade is gedekt, geldt ook dat er een dekking is voor schade aan de fundering. Bovendien worden bouwmaterialen in het huis meeverzekerd. Dat is van toepassing op het moment dat er sprake is van een verbouwing en de materialen daarvoor in de woning zijn opgeslagen.

Premie Meeus opstalverzekering

De hoogte van de premie van de Meeus opstalverzekering wordt op meerdere factoren gebaseerd. Het is voor een ieder mogelijk om online de premie voor de opstalverzekering via de website van Meeus te berekenen. Ook wordt uiteraard aangeraden om de voorwaarden van deze verzekering door te nemen net als de productomschrijving. De rekenmodule biedt de gelegenheid om de exacte premie te berekenen op basis van de individuele situatie. Op die manier kan direct een concreet beeld verkregen worden van de kosten van de Meeus opstalverzekering. Naar wens kan vervolgens de polis meteen online worden aangevraagd. Eventueel kan er ook geprofiteerd worden van een korting op de premie in verband met een aanbod voor een collectieve verzekering.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman