De Kruidvat rechtsbijstandverzekering biedt dekking tegen rechtshulp op verschillende gronden. Rechtshulp kan bijvoorbeeld geboden worden als er zich problemen voordoen op het gebied van consumentenrecht of ontslagrecht. Ook problemen met onterecht ontslag of een conflict met een aannemer zal in sommige situaties via de juridische weg moeten worden aangevochten. De kosten van een advocaat kunnen oplopen, maar met een rechtsbijstandpolis doet dat probleem zich in elk geval niet voor. Er zijn dan ook meerdere voordelen verbonden aan deze polis.

•  Geen maximale kostenvergoeding
•  Inwonende kinderen meeverzekerd
•  Keuzevrijheid advocaat
•  Veertien dagen bedenktijd

Basisdekking
Tot de basisdekking van de Kruidvat rechtsbijstandverzekering behoort onder meer gratis telefonisch en schriftelijk juridisch advies. Daar kan ook gebruik van worden gemaakt indien er geen juridisch conflict aan ten grondslag ligt. Verder wordt er juridische bijstand verleend bij het verhalen van schade die een derde heeft veroorzaakt. Ook wordt er juridisch hulp geboden indien er sprake is van conflicten met vereniging en kan er bemiddeld worden bij conflicten, zoals bij een conflict naar aanleiding van een gekocht product. Deze basisdekking kan naar wens worden uitgebreid met aanvullende modules.

Extra dekkingen
Wie meer zekerheid wil en zich tegen specifieke risico’s op juridisch gebied wil indekken kan een of meerdere extra dekkingen afsluiten bij de Kruidvat rechtsbijstandverzekering. De modules hebben betrekking op verkeer, wonen en persoon, arbeid en inkomen en fiscaal recht en vermogensbeheer. Bij een specifieke module, zoals verkeer, wordt er rechtshulp op dat gebied verleend. Zo kan er ondersteuning worden geboden bij verhaalsschade in het verkeer en hulp worden geboden bij conflicten over bijvoorbeeld de huur van een auto. Indien er een advocaat nodig is, dan biedt de rechtsbijstandpolis daar een vrije keuze in voor het inschakelen van een advocaat.