DAS rechtsbijstand voor iedereen

Meest voorkomende conflicten

Ontslag en werkloosheid

Ongeval en verkeersschade

Telefonisch advies

DAS rechtsbijstand voor iedereen

Das rechtsbijstandvooriedereen is één van de rechtsbijstandverzekeringen van deze verzekeraar die iedereen kan afsluiten. Het betreft hier namelijk een budget rechtsbijstandverzekering, waarbij er sprake is van een dekking bij de meest voorkomende juridische conflicten. Met de DAS rechtsbijstandvooriedereen kan er juridische bijstand worden verkregen op specifieke rechtsgebieden tegen een lage premie. Deze rechtsbijstandverzekering is dus als basis geschikt voor iedereen.

Budget rechtsbijstandverzekering

De DAS rechtsbijstandvooriedereen is een betaalbare polis voor iedereen, waarmee het hele gezin verzekerd kan worden voor juridische bijstand bij veelvoorkomende juridische conflicten. De budgetdekking biedt onder meer de mogelijkheid om gratis telefonisch advies in te winnen als de verzekerde onvoorzien in een juridisch conflict terecht komt. Het inwinnen van telefonisch advies is onbeperkt gratis, waarbij er een praktisch advies wordt verstrekt over uw plichten en rechten. De polis van de DAS rechtsbijstandvooriedereen kan online worden afgesloten met de optie deze binnen een termijn van veertien dagen te annuleren zonder financiële verplichtingen.

Budgetdekking

De budgetdekking van de DAS rechtsbijstandvooriedereen heeft betrekking op verschillende rechtsgebieden, zoals Verkeer en Vakantie, Gezondheid, Voertuige, Aankopen, Wonen en Werk en Inkomen. Bij Werk en Inkomen wordt er dekking geboden bij ontslag of bij een conflict omtrent beroepsziekte en bedrijfsongevallen. Met deze DAS rechtsbijstandvooriedereen worden geschillen over het arbeidscontract bijvoorbeeld niet gedekt, maar daarvoor kan voor de DAS Particulier polis worden gekozen, waar een complete arbeidsdekking wordt geboden. De DAS rechtsbijstandvooriedereen voorziet dus vooral in een dekking bij veelvoorkomende conflicten op de hiervoor genoemde rechtsgebieden. U kunt de premie van deze budgetpolis voor rechtsbijstand online op de website van de verzekeraar DAS uitrekenen.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman