Kruidvat rechtsbijstandverzekering

Geen maximale kostenvergoeding

Inwonende kinderen meeverzekerd

Keuzevrijheid advocaat

Veertien dagen bedenktijd

Kruidvat rechtsbijstandsverzekering

De Kruidvat autoverzekering biedt zekerheid voor een lage premie met de optie om de basisdekking verder uit te breiden. Er worden drie basisdekkingen aangeboden en verschillende aanvullende dekkingen, zodat een polis op maat kan worden samengesteld. Er zijn verschillende voordelen verbonden bij de keuze om de auto via Kruidvat te verzekeren. Zo is er sprake van een hoge bonus/malus korting tot tachtig procent en telt de tweede gezinsauto met de schadevrije jaren van de eerste verzekerde auto. De polis kan per maand worden opgezegd en er wordt altijd een snelle schadeservice geboden.

Basisdekking

Tot de basisdekking van de Kruidvat rechtsbijstandverzekering behoort onder meer gratis telefonisch en schriftelijk juridisch advies. Daar kan ook gebruik van worden gemaakt indien er geen juridisch conflict aan ten grondslag ligt. Verder wordt er juridische bijstand verleend bij het verhalen van schade die een derde heeft veroorzaakt. Ook wordt er juridisch hulp geboden indien er sprake is van conflicten met vereniging en kan er bemiddeld worden bij conflicten, zoals bij een conflict naar aanleiding van een gekocht product. Deze basisdekking kan naar wens worden uitgebreid met aanvullende modules.

Extra dekkingen

Wie meer zekerheid wil en zich tegen specifieke risico’s op juridisch gebied wil indekken kan een of meerdere extra dekkingen afsluiten bij de Kruidvat rechtsbijstandverzekering. De modules hebben betrekking op verkeer, wonen en persoon, arbeid en inkomen en fiscaal recht en vermogensbeheer. Bij een specifieke module, zoals verkeer, wordt er rechtshulp op dat gebied verleend. Zo kan er ondersteuning worden geboden bij verhaalsschade in het verkeer en hulp worden geboden bij conflicten over bijvoorbeeld de huur van een auto. Indien er een advocaat nodig is, dan biedt de rechtsbijstandpolis daar een vrije keuze in voor het inschakelen van een advocaat.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman