Verschillen in premie

Net als bij veel andere verzekeringen het geval is, geldt ook dat er bij de reisverzekering grote verschillen in premie zijn te ontdekken. Alleen de variaties in premies maken het al de moeite waard om een goede vergelijking te maken voordat ergens een reisverzekering wordt afgesloten. In principe zijn de verschillen voor een deel natuurlijk eenvoudig te verklaren en voor een ander deel is er gewoon sprake van concurrentie en verschil in bedrijfsvoering die juist meer of minder kosten met zich meebrengen. Het is zeker belangrijk om inzicht te krijgen in de verschillen in premies van de reisverzekering, zodat deze kennis kan worden gebruikt tijdens het maken van een vergelijking.

Samenstelling dekking reisverzekering
De samenstelling van de dekking van de reisverzekering bepaalt voor een groot deel de hoogte van de premie. Er zijn verzekeraars die veel dekkingen standaard in de reisverzekering hebben opgenomen inclusief bijvoorbeeld een wintersportdekking en een werelddekking. In dat geval ligt de premie voor de basisdekking van de reisverzekering meteen al hoger in vergelijking met een premie voor een reisverzekering die in de basis alleen een bagagedekking en hulpverlening biedt via de alarmcentrale.

Andere verzekeraars bieden weer de mogelijkheid om helemaal zelf een reisverzekering samen te stellen. De basisdekking biedt dan een lage premie, maar die loopt natuurlijk op als er voor meerdere aanvullende modules een keuze wordt gemaakt. Het is in ieder geval altijd aan te raden bij het vergelijken van reisverzekeringen om naar het dekkingsgebied te kijken net als naar de hoogte van het eigen risico. Ook de maximale aaneengesloten vakantieduur kan van belang zijn net als de hoogte van de bedragen die maximaal worden vergoed bij schade of diefstal van bagage.

Verzekerde personen
Het aantal verzekerde personen is uiteraard ook van invloed op de hoogte van de premie van de reisverzekering. Een reisverzekering die voor één persoon wordt afgesloten kent een andere hoogte in premie dan een polis voor twee personen of voor het hele gezin. Bij een dekking voor het gezin zijn de kinderen vaak meeverzekerd op de polis als zij thuis wonen of als studerende kinderen worden aangemerkt.

Premie aanvullende modules
Aanvullende modules hebben invloed op de hoogte van de premie. Het is in dat opzicht ook aan te raden om te kijken welke dekkingen zinvol zijn en welke niet. Als men altijd in Europa reist en op vakantie gaat, dan is een werelddekking niet nodig. Als er dan wel voor een werelddekking wordt gekozen, dan wordt in principe te veel premie betaalt voor een dekking die niet nodig is. Datzelfde geldt voor mensen die nooit op wintersport gaan, maar wel een reisverzekering met wintersportdekking afsluiten.

Op de websites van verzekeraars staat doorgaans uitgebreide informatie vermeld over de aanvullende modules. Deze kunnen aandachtig worden doorgenomen om te bepalen of een module wel of niet nodig is of dat deze als overbodig kan worden beschouwd. Als veel dekkingen niet nodig zijn, is het bijvoorbeeld handiger om niet voor een reisverzekering te kiezen die veel dekkingen als basisdekking heeft opgenomen.