Restitutiepolis

“Wat houdt een restitutiepolis in?”

Het begrip restitutie staat voor teruggave en dat is ook van toepassing op een restitutiepolis bij een zorgverzekering. U moet dan eerst zelf zorgen voor het betalen van de rekening van de zorgaanbieder, waarna de factuur ingediend wordt bij de zorgverzekeraar en het geld achteraf pas wordt teruggekregen.

De naturapolis is het tegenovergestelde van de restitutiepolis. De zorgaanbieder dient in dat geval de rekening rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar en hoeft u dus niet zelf eerst een rekening te voldoen. Indien u bijvoorbeeld een eigen risicodeel moet betalen, ontvangt u daarvan achteraf de rekening van de zorgverzekeraar.

Bij een naturapolis is de verzekerde verplicht om van geselecteerde zorgaanbieders gebruik te maken. Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde de vrijheid om de zorgaanbieder zelf te kiezen. Over het algemeen bieden de basisverzekeringen een gemengde polis.

 

VerzekeraarVrije zorgkeuzePrijs / KwaliteitKortingPremie €385 eigen risicoPremie €885 eigen risicoBereken
1ziezoziezoCijfer:
8.0
Laagste Premie

beperkte vrije zorg
zorgverzekering Energiek
2OHRAOHRACijfer:
8.5
Meest Gekozen!

zorgverzekering OHRA
3univeuniveCijfer:
8.0
Laagste Premie + vrije zorgkeuze
zorgverzekering Unive
4DitzoDitzoCijfer:
8.1
zorgverzekering Ditzo
5anderzorganderzorgCijfer:
7.3
zorgverzekering anderzorg
6FBTOFBTOCijfer:
8.0
zorgverzekering Unive
7hemahemaCijfer:
8.0
zorgverzekering hema
8zilverenkruisZilverenkruisCijfer:
8.2
zorgverzekering Pro life

Zelf eerst kosten betalen
Bij de keuze voor een restitutiepolis moet u voldoende geld achter de hand hebben om zorgkosten te kunnen betalen. U betaalt dan eerst de gemaakte kosten voor bijvoorbeeld een behandeling bij een specialist of tandarts en kunt de kosten declareren bij uw verzekeraar. Dat kan bij de zorgverzekeraar over het algemeen digitaal.

De declaratie zal door de zorgverzekeraar in behandeling worden genomen. De periode van betaling van de kosten kan per verzekeraar verschillen. De premie van een restitutiepolis is veelal hoger dan bij een naturapolis. Bij een naturapolis heeft de verzekeraard met de zorgaanbieders een afspraak gemaakt en daardoor kunnen er lagere prijzen voor behandelingen worden bedongen. Dat voordeel vervalt voor de verzekeraar bij een restitutiepolis, omdat daar keuzevrijheid voor een zorgaanbieder wordt geboden. Dat ziet u terug in de premie.

Tegenwoordig zijn er ook zorgverzekeringen met een restitutiepolis, waarbij de zorgkosten niet meer eerst zelf voorgeschoten hoeven te worden. Dat hangt echter wel sterk van de verzekeraar af.