Veranderen van zorgverzekeraar

“Wanneer kan ik wisselen van zorgverzekeraar?”

In de laatste maanden van het kalenderjaar in de periode tussen half oktober en half november wordt de nieuwe polis voor het volgende jaar verzonden. In de nieuwe polis staan de voorwaarden en de nieuwe premie voor het volgende verzekeringsjaar vermeld. Zodra deze polis ontvangen is, zal de periode starten, waarin het mogelijk is om van zorgverzekeraar te veranderen.

Overstappen zorgverzekeraar
Tot en met 31 december hebt u de tijd om na het ontvangen van de polis over te stappen naar een andere zorgverzekeraar en de huidige verzekering op te zeggen. De hele maand januari hebt u de tijd om een nieuwe zorgverzekeraar te vinden en zorgverzekering af te sluiten.

Het is belangrijk om eerst een goede vergelijking tussen de zorgverzekeringen van andere verzekeraars te maken om tot een goede keuze te komen. Vergelijk bijvoorbeeld de premie van de basisverzekeringen en de dekkingen en premies van de aanvullende zorgverzekeringen.

Goedkope zorgverzekeringen kunnen een prima dekking bieden, maar het is welk verstandig om de dekking aan te laten sluiten op de behoefte. Bij de beoordeling van de zorgbehoefte is het mogelijk om naar de afgelopen jaren te kijken. Ook is het mogelijk om rekening te houden met de toekomstige zorgbehoefte als daar reden toe is.

 

VerzekeraarVrije zorgkeuzePrijs / KwaliteitKortingPremie €385 eigen risicoPremie €885 eigen risicoBereken
1ziezoziezoCijfer:
8.0
Laagste Premie

beperkte vrije zorg
zorgverzekering Energiek
2OHRAOHRACijfer:
8.5
Meest Gekozen!

zorgverzekering OHRA
3univeuniveCijfer:
8.0
Laagste Premie + vrije zorgkeuze
zorgverzekering Unive
4DitzoDitzoCijfer:
8.1
zorgverzekering Ditzo
5anderzorganderzorgCijfer:
7.3
zorgverzekering anderzorg
6FBTOFBTOCijfer:
8.0
zorgverzekering Unive
7hemahemaCijfer:
8.0
zorgverzekering hema
8zilverenkruisZilverenkruisCijfer:
8.2
zorgverzekering Pro life

Nieuwe zorgverzekeraar
Hebt u een nieuwe zorgverzekeraar gevonden, dan kan de zorgverzekering meteen online worden afgesloten. Daarbij hoeft alleen de ingangsdatum maar ingevuld te worden en de persoonsgegevens vermeld te worden. De nieuwe verzekeraar kan daarbij de huidige verzekering opzeggen als vermeld wordt waar de huidige zorgverzekering is ondergebracht. Doe het echter wel op tijd, want iedereen moet in het bezit zijn van een basisverzekering en in elk geval voor 1 februari naar een andere zorgverzekeraar te zijn overgestapt.

De basisverzekering geldt voor iedereen, waarbij de verzekeraars geen mensen kunnen uitsluiten. Er geldt namelijk een acceptatieplicht. Dat is weer niet van toepassing op aanvullende zorgverzekeringen. Dat betekent dus op tijd naar een nieuwe zorgverzekeraar zoeken voor een aanvullende zorgverzekering om na een weigering nog over voldoende tijd te beschikken om een andere zorgverzekeraar te vinden.