Wijzigingen in het basispakket 2015

zorgverzekering in 2015Met ingang van 1 januari 2015 zullen er een aantal veranderingen optreden in de inhoud van het basispakket van de zorgverzekering. Net als elk jaar heeft de overheid ook nu weer naar de dekking van het basispakket gekeken en bepaald welke onderdelen eruit gaan en welke onderdelen worden toegevoegd. Voor 2015 geldt dat er overhevelingen vanuit de AWBZ zullen plaatsvinden en dat er een ruimere toegang wordt geboden tot geriatrische revalidatiezorg. Ook zal er een wijziging optreden in de vergoeding van reiskosten voor donoren en worden een aantal nieuwe behandelingen en medicijnen als potentiële mogelijkheden bestempeld om voorwaardelijk te worden toegelaten tot het basispakket.

Voorwaardelijke toelating basispakket zorgverzekering 2015
Er zijn door minister Schippers in totaal vijf medische behandelingen en twee geneesmiddelen toegewezen om op basis van voorwaardelijke toelating in het basispakket van de zorgverzekering 2015 te worden opgenomen. Pas op het laatste moment zal voor deze potentiële kandidaten daadwerkelijk worden besloten over de toelating. De kans bestaat dan ook dat een van de vijf medische behandelingen of twee geneesmiddelen niet in het basispakket zal worden opgenomen.

Overhevelingen vanuit AWBZ
Het basispakket van de zorgverzekering 2015 wordt in ieder geval uitgebreid in verband met de langdurige zorg. De wijzigingen hebben betrekking op de zintuiglijke gehandicaptenzorg en op verpleging en verzorging zonder verblijf. Het eerste jaar van een intramurale behandeling gerichte geestelijke gezondheidszorg is op dit moment al onderdeel van de basisverzekering. Daar worden het tweede en derde jaar met ingang van 2015 aan toegevoegd. Zorgverzekeraars krijgen met deze overheveling vanuit de AWBZ de verantwoordelijkheid voor de levering van de zorg.

Premie basisverzekering 2015
De premie van de basisverzekering 2015 zal naar verwachting stijgen, zoals door de overheid bekend is gemaakt. De zorgverzekeraars hebben echter het laatste woord, want zij mogen zelf bepalen wat de hoogte wordt van de premie van de basisverzekering 2015. De definitieve premies voor 2015 hoeven pas medio november officieel bekend te worden gemaakt, maar een aantal zorgverzekeraars maakt al ruim voor de deadline de premie aan de verzekerden bekend.

Zodra de premies bekend zijn geworden, zullen een groot aantal consumenten van de gelegenheid gebruik gaan maken om de premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken. Dat is zeker verstandig, want de premie zorgverzekering is een vaste maandelijkse last en daar kan uiteraard op worden bespaard. De concurrentie tussen de verzekeraars maakt dat consumenten daarvan kunnen profiteren om op zoek te gaan naar de zorgverzekeraar die de laagste premie voor de zorgverzekering met het basispakket te bieden heeft.

De premie valt uiteindelijk het goedkoopst uit als voor een extra vrijwillig eigen risico wordt gekozen. De consument die daarvoor kiest, zal uiteraard wel in staat moeten zijn om het bedrag van het totale eigen risico te kunnen betalen indien zorg nodig is. Vaak is een internetpolis in verhouding goedkoper en kan er ook bespaard worden op de premie van de basisverzekering door aan een collectief deel te nemen. Dat kan onder meer via de werkgevers, verenigingen, vakbond of eventuele andere collectieven.

VerzekeraarVrije zorgkeuzePrijs / KwaliteitKortingPremie €385 eigen risicoPremie €885 eigen risicoBereken
1ziezoziezoCijfer:
8.0
Laagste Premie

beperkte vrije zorg
zorgverzekering Energiek
2OHRAOHRACijfer:
8.5
Meest Gekozen!

zorgverzekering OHRA
3univeuniveCijfer:
8.0
Laagste Premie + vrije zorgkeuze
zorgverzekering Unive
4DitzoDitzoCijfer:
8.1
zorgverzekering Ditzo
5anderzorganderzorgCijfer:
7.3
zorgverzekering anderzorg
6FBTOFBTOCijfer:
8.0
zorgverzekering Unive
7hemahemaCijfer:
8.0
zorgverzekering hema
8zilverenkruisZilverenkruisCijfer:
8.2
zorgverzekering Pro life