Een woonlastenverzekering biedt financiële zekerheid op het moment dat verzekerde inkomen verliest als gevolg van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Er wordt bij werkloosheid of arbeidsongeschikt een vergoeding geboden voor de woonlasten van bijvoorbeeld een deel van de hypotheek. In Nederland zijn er een beperkt aantal aanbieders van woonlastenverzekeringen. Vaak wordt bij het afsluiten van een hypotheek of een lening een dergelijke betalingsbescherming-verzekering aangeboden. Er wordt bij het afsluiten van de polis door de verzekerde zelf een bedrag gekozen dat per maand nodig zou zijn om de hypotheek te betalen als er sprake is van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

[table id=136 /]

In deze vergelijking voor woonlastenverzekeringen vergelijken wij alle bekende aanbieders waarvan wij productinformatie hebben. Van deze partijen zijn wij op de hoogte van de meest actuele voorwaarden en premies: Klik de link voor meer informatie over onze werkwijze.

Zelf een verzekerd bedrag kiezen
Het voordeel van een woonlastenpolis is dat er zelf een verzekerd bedrag kan worden gekozen. Er hoeft dan ook niet voor het gehele maandelijkse hypotheekbedrag voor een verzekerd bedrag gekozen te worden. Er kan namelijk ook voor een deel van de maandelijkse woonlasten een verzekering worden afgesloten. Dat kan bijvoorbeeld een optie zijn als er wel een deel van het inkomensverlies kan worden opgevangen, maar niet het gehele bedrag.

Uitkering per maand
Als er een woonlastenverzekering wordt afgesloten, dan geldt dat er in de polisvoorwaarden wordt opgenomen gedurende welke periode er een maandelijkse uitkering zal plaatsvinden. Voor arbeidsongeschiktheid kan er bijvoorbeeld een uitkering per maand volgen gedurende een vooraf vastgesteld aantal jaren. Naast de dekking voor arbeidsongeschiktheid is er tevens een aparte dekking voor werkloosheid. Iedereen kan werkloos raken en het is dan prettig om gedurende een bepaalde periode in ieder geval op een maandelijkse uitkering te kunnen rekenen.

Wel is het zo dat voor de dekking van werkloosheid er doorgaans een periode voor uitkering wordt vastgesteld van 12 maanden, 24 maanden of 36 maanden, afhankelijk van de verzekeraar. Op het moment dat de WW stopt, zal er bij de meeste verzekeraars automatisch ook een stopzetting van de uitkering volgen. Dit is bij een aantal verzekeraars niet het geval, want die keren ook nog uit als de WW is gestopt.

Vergelijking maken
Voor het afsluiten van een woonlastenverzekering is het net als dat voor andere verzekeringen geldt het aan te raden om een vergelijking te maken. Het maken van een vergelijking kan namelijk echt lonend zijn. Zeker bij het verzekeren van woonlasten zijn er inhoudelijk nogal veel verschillen te ontdekken bij meerdere verzekeraars. Doordat het totale aanbod van verzekeraars die een dergelijke polis aanbieden in verhouding tot andersoortige verzekeringen beperkt is, geldt dat het gemakkelijk is en weinig tijd kost om een vergelijking te maken.

Het vergelijken is in eerste instantie gericht op de inhoud van de dekking. Wordt bijvoorbeeld alleen een dekking geboden voor arbeidsongeschiktheid of kan er ook een dekking voor werkloosheid worden afgesloten. Een ander punt waar aandacht aan kan worden besteed, is vervolgens de duur van de periode waarin er op een uitkering gerekend kan worden. Het verschilt nogal of er sprake is van een jaar lang een vergoeding of gedurende een maximale periode van drie jaren. Tot slot is het dan nog mogelijk om de hoogte van de premie van de woonlastenverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Beoordelingen van onze klanten

Goed

★★★★★
5 5 1
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.

Prima geregeld

★★★★★
5 5 1
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.

Goede rechtsbijstand

★★★★☆
4 5 1
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.