Woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering biedt financiële zekerheid op het moment dat verzekerde inkomen verliest als gevolg van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Er wordt bij werkloosheid of arbeidsongeschikt een vergoeding geboden voor de woonlasten van bijvoorbeeld een deel van de hypotheek. In Nederland zijn er een beperkt aantal aanbieders van woonlastenverzekeringen. Vaak wordt bij het afsluiten van een hypotheek of een lening een dergelijke betalingsbescherming-verzekering aangeboden. Er wordt bij het afsluiten van de polis door de verzekerde zelf een bedrag gekozen dat per maand nodig zou zijn om de hypotheek te betalen als er sprake is van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

[table “136” not found /]

In deze vergelijking voor woonlastenverzekeringen vergelijken wij alle bekende aanbieders waarvan wij productinformatie hebben. Van deze partijen zijn wij op de hoogte van de meest actuele voorwaarden en premies: Klik de link voor meer informatie over onze werkwijze.

Zelf een verzekerd bedrag kiezen
Het voordeel van een woonlastenpolis is dat er zelf een verzekerd bedrag kan worden gekozen. Er hoeft dan ook niet voor het gehele maandelijkse hypotheekbedrag voor een verzekerd bedrag gekozen te worden. Er kan namelijk ook voor een deel van de maandelijkse woonlasten een verzekering worden afgesloten. Dat kan bijvoorbeeld een optie zijn als er wel een deel van het inkomensverlies kan worden opgevangen, maar niet het gehele bedrag.

Uitkering per maand
Als er een woonlastenverzekering wordt afgesloten, dan geldt dat er in de polisvoorwaarden wordt opgenomen gedurende welke periode er een maandelijkse uitkering zal plaatsvinden. Voor arbeidsongeschiktheid kan er bijvoorbeeld een uitkering per maand volgen gedurende een vooraf vastgesteld aantal jaren. Naast de dekking voor arbeidsongeschiktheid is er tevens een aparte dekking voor werkloosheid. Iedereen kan werkloos raken en het is dan prettig om gedurende een bepaalde periode in ieder geval op een maandelijkse uitkering te kunnen rekenen.

Wel is het zo dat voor de dekking van werkloosheid er doorgaans een periode voor uitkering wordt vastgesteld van 12 maanden, 24 maanden of 36 maanden, afhankelijk van de verzekeraar. Op het moment dat de WW stopt, zal er bij de meeste verzekeraars automatisch ook een stopzetting van de uitkering volgen. Dit is bij een aantal verzekeraars niet het geval, want die keren ook nog uit als de WW is gestopt.

Vergelijking maken
Voor het afsluiten van een woonlastenverzekering is het net als dat voor andere verzekeringen geldt het aan te raden om een vergelijking te maken. Het maken van een vergelijking kan namelijk echt lonend zijn. Zeker bij het verzekeren van woonlasten zijn er inhoudelijk nogal veel verschillen te ontdekken bij meerdere verzekeraars. Doordat het totale aanbod van verzekeraars die een dergelijke polis aanbieden in verhouding tot andersoortige verzekeringen beperkt is, geldt dat het gemakkelijk is en weinig tijd kost om een vergelijking te maken.

Het vergelijken is in eerste instantie gericht op de inhoud van de dekking. Wordt bijvoorbeeld alleen een dekking geboden voor arbeidsongeschiktheid of kan er ook een dekking voor werkloosheid worden afgesloten. Een ander punt waar aandacht aan kan worden besteed, is vervolgens de duur van de periode waarin er op een uitkering gerekend kan worden. Het verschilt nogal of er sprake is van een jaar lang een vergoeding of gedurende een maximale periode van drie jaren. Tot slot is het dan nog mogelijk om de hoogte van de premie van de woonlastenverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman