CZ zorgverzekering

Gespreide betaling eigen risico

Snelle uitbetaling

Medisch advies en second opinion

Bemiddeling wachtlijst

CZ zorgverzekering

De CZ zorgverzekering bestaat uit een basispakket met de optie om een aanvullende verzekering of een tandartsverzekering af te sluiten. Er worden door de verzekeraar drie basisverzekeringen geboden, waarbij de dekkingen gelijk zijn, maar er onder meer verschil zit in de hoogte van het eigen risico en de wijze communicatie. Met betrekking tot de aanvullende verzekeringen zijn er zes pakketten beschikbaar en daarnaast kan er nog een keuze worden gemaakt uit twee tandartsverzekeringen. Eventueel kan er via de website van CZ een online pakkettest worden gedaan om tot de beste keuze te kunnen komen

Basisverzekering

Het basispakket van de CZ zorgverzekering bevat een vergoeding van medicijnen en noodzakelijke zorg. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de basiszorgverzekeringen, want er kan gekozen worden voor een Zorgbewustpolis, Zorg-op-maatpolis en een Zorgkeuzepolis. Bij de laatstgenoemde polis wordt er een vrije keuze in zorgverleners geboden. Overigens geldt voor alle basisverzekeringen van deze verzekeraar dat kinderen tot de leeftijd van 18 jaar gratis zijn meeverzekerd, dat er een uitbetaling volgt binnen tien dagen indien de rekening is voorgeschoten en dat er inzicht in het zorgverbruik kan worden verkregen via Mijn CZ.

Aanvullende zorgverzekeringen

In aanvulling op de CZ zorgverzekering is het mogelijk om een aparte tandartsverzekering of een van de zes aanvullende zorgpakketten af te sluiten. Het eerste onderscheid voor de aanvullende pakketten wordt gemaakt met betrekking tot doelgroepen, zoals jongeren, gezinnen en senioren boven de 50 jaar. Verder kan er voor een basis aanvullend pakket, plus aanvullend pakket of top aanvullende pakket worden gekozen.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman