Aandachtspunten bij overstappen zorgverzekering

by Michael

Bij het overstappen van zorgverzekering zijn er altijd een aantal aandachtspunten om mee rekening te houden. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld dat er tot en met 31 december de gelegenheid is om de huidige polis op te zeggen. Bij het maken van een overstap is het uiteraard van belang dat de huidige basisverzekering wordt opgezegd. Ook als er nog twijfel bestaat en men de tijd wil nemen om een goede vergelijking te maken, kan er al wel van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om op te zeggen. Iedereen heeft namelijk tot en met 31 januari 2016 de tijd om over te stappen, waarbij de zorgverzekering met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 ingaat.

dokter geld

Opzegservice
Er zijn zorgverzekeraars die een opzegservice aanbieden bij het maken van een overstap, waarbij de oude polis door de nieuwe verzekeraar wordt beëindigd. Als dat wenselijk wordt geacht, dan is het wel van belang om met het volgende rekening te houden. Deze service is namelijk alleen beschikbaar als de overstap naar de nieuwe zorgverzekeraar gemaakt wordt voor 1 januari 2016.

Daarna kan immers niet meer van de opzegservice gebruik worden gemaakt, omdat er maar tot en met 31 december 2015 de gelegenheid wordt geboden om de huidige polis op te zeggen. Het is of dus de polis zelf opzeggen uiterlijk 31 december met een maand uitlooptijd om over te stappen of er kan van de opzegservice gebruik worden gemaakt als er voor 1 januari wordt overgestapt.

Vergelijken van basisverzekeringen
Voordat een overstap gemaakt wordt, is het uiteraard aan te raden om grondig te vergelijken wat de opties zijn om bijvoorbeeld zo voordelig mogelijk uit te zijn. Er is een enorm oerwoud aan zorgverzekeringen, waarbij er in de eerste plaats al een onderscheid gemaakt kan worden tussen natura polissen en restitutiepolissen. De laatstgenoemde vallen het duurst uit, zodat als naar een goedkope zorgverzekering wordt gezocht het beste het aanbod van de natura polissen kan worden vergeleken.

De informatie op vergelijkingssites biedt in ieder geval al een concreet inzicht in de verschillen in premies van de zorgverzekeringen. Aan de hand van een dergelijk overzicht kan gelijk al gekeken worden naar welke basisverzekeringen buiten de boot vallen vanwege de hoge premie en welke polissen interessant zijn om eens verder te bekijken. Het is zeker aan te raden om niet zondermeer een zorgverzekering af te sluiten op basis van de laagste premie.

Er zijn zorgverzekeringen, waarbij het verschil per maand nog geen euro of 2 euro bedraagt, maar er kunnen wel verschillen zijn met betrekking tot de vrije zorgkeuze. Daar kan dan ook op worden gelet bij het maken van een verdere vergelijking. Het is wellicht ook interessant om na te denken over een bedrag aan vrijwillig eigen risico of een zorgverzekeraar uit te kiezen, waarbij er gebruik kan worden gemaakt van een collectiviteitskorting. Bij een vrijwillig eigen risico wordt standaard een korting gegeven, maar de hoogte van de korting verschilt weer per zorgverzekeraar. Dat is dan ook nog een aandachtspunt om rekening mee te houden.

← vorige

volgende →