Advies bij overstappen van zorgverzekering

by Michael

Uit een onderzoek dat door onderzoeksbureau Ipsos is uitgevoerd, blijkt dat 7,5 procent van alle verzekerden van plan is om van zorgverzekering te wisselen. Daarnaast geeft 9,5 procent van de respondenten aan dat er geen overstap wordt gemaakt, maar dat de huidige polis bij de zorgverzekeraar wel gewijzigd gaat worden. Het grootste deel van de consumenten maakt geen overstap naar een andere verzekeraar en houdt de basisverzekering en eventueel aanvullend pakket zoals het nu is. Het is voor iedereen echter wel het overwegen waard om na te gaan of het niet beter is om van zorgpolis te wisselen. Daar wordt nu de kans nog voor geboden en kan een besparing opleveren, maar ook tot een betere polis leiden.

overstappen zorg

Vrije zorgkeuze
Het is belangrijk om na te gaan wat er volgend jaar nodig is of wordt verwacht nodig te zijn als er een beroep wordt gedaan op de zorg. Bij de keuze voor een basisverzekering kan dat belangrijk zijn doordat er met betrekking tot de polissen verschillen kunnen bestaan tussen de mogelijkheid om naar elke zorgverlener te gaan. Vooral bij budgetpolissen zijn er een groot aantal zorgaanbieders waarmee geen contract is aangegaan, zodat er minder vrijheid van keuze is om bijvoorbeeld naar de zorgverlener van eigen voorkeur te gaan. Bij de keuze voor een van de basisverzekeringen is de vrije keuze een belangrijk aspect.

Ook in de huidige polis kunnen er veranderingen zijn ten aanzien van de contracten tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders. Het is dan ook zeker wel aan te raden om te kijken of de ziekenhuizen en specialisten waar de voorkeur naar uitgaat om behandeld te worden nog wel deel uitmaken van de polis. Als dat niet het geval is, kan bij de eigen verzekeraar voor een andere polis worden gekozen of men kan besluiten om dan maar wel over te stappen naar een ander om daar een betere basisverzekering af te sluiten.

Aanvullend zorgpakket
Op het gebied van wat er nodig is, geldt ook nog dat aanvullende zorg een belangrijk aspect kan zijn. Wordt bijvoorbeeld verwacht dat er een behandeling bij de fysiotherapeut nodig is? Of heeft een van de kinderen binnenkort een beugel nodig of moet er door de verzekerde zelf een nieuwe bril worden aangeschaft? Als er aanvullende zorg wordt verwacht, dan is het ook van belang om te kijken wat de huidige polis dekt en of er wellicht betere alternatieven voorhanden zijn.

Bezuinigen op de premie
Afhankelijk van de premie die door de huidige verzekeraar met ingang van volgend jaar in rekening wordt gebracht, kan er bespaard worden op de zorgpremie. Indien op dit moment al de goedkoopste basisverzekering is afgesloten, hoeft er voor de laagste premie uiteraard niet overgestapt te worden, maar kan er wel een andere aanleiding zijn. Indien er goedkopere mogelijkheden zijn, dan kan er wel bezuinigd worden op de premie van de zorgpolis. Het is dan slechts een kwestie van even ervoor te gaan zitten en de tijd nemen om te zien waar de goedkoopste zorgverzekering wordt aangeboden.

← vorige

volgende →