Beste en goedkoopste zorgverzekering kiezen

by Michael

Consumenten kunnen de komende weken overstappen van zorgverzekering en een andere verzekeraar selecteren. Velen wachten tot het laatste moment, maar met de feestdagen in zicht kan het verstandig zijn om er nu al even de tijd voor te nemen. Of in elk geval nu alvast de huidige polis opzeggen. Voor het overstappen wordt namelijk tot en met 31 december de tijd gegeven om de huidige verzekering op te zeggen. Daarna kan degene die dat gedaan heeft nog tot 31 januari voor de beste en goedkoopste zorgverzekering kiezen. Dat kan echter nu ook al door een goede vergelijking te maken op basis van de eigen situatie.

Persoonlijke situatie

De persoonlijke situatie speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een goede basisverzekering, eventueel aanvullend pakket en tandartsverzekering. De persoonlijke situatie kan onder meer bepaald worden aan de hand van de levensfase en de gezinssituatie. Ook de te verwachten zorgbehoefte speelt daar in mee en is uiteraard afhankelijk van de individuele situatie. Ouderen hebben bijvoorbeeld een andere zorgbehoefte dan jongeren en voor gezinnen met kinderen geldt eveneens dat er een andere behoefte op het gebied van zorg kan bestaan. Indien er op bepaalde vlakken een zorgbehoefte is of wordt verwacht dan kan het uiteraard verstandig zijn om voor een aanvullend pakket of een tandartsverzekering te kiezen.

Basispakket

Voor wat betreft de basisverzekering speelt de persoonlijke situatie ook nog een rol. Bijvoorbeeld met betrekking tot de keuze voor een naturapolis of restitutiepolis. Bij een naturaverzekering worden de kosten direct door de zorgverzekeraar voldaan. Bij een restitutiepolis kunnen de kosten bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Er zit verschil in de kosten van de premie tussen beide basisverzekeringen.

Indien het persoonlijke budget het niet toelaat om een restitutieverzekering af te sluiten, wordt aangeraden om voor een goedkope basisverzekering te kiezen. Een combinatie tussen deze twee opties is ook nog mogelijk, maar uiteraard is de keuze daarvoor eveneens afhankelijk van de financiële situatie van de verzekerde. De goedkoopste optie is een budgetverzekering, waarbij wel opgemerkt moet worden dat de vrije zorgkeuze bij deze polis het meest beperkt is. Het is bij een goedkope budgetpolis alleen mogelijk om zorg af te nemen die volledig vergoed wordt door naar een zorgaanbieder te gaan, waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft gesloten.

Goedkope verzekeraars

Er zijn meerdere zorgverzekeraars waar de mogelijkheid wordt geboden om goedkoop een zorgpolis af te sluiten. Wie voordelig uit wil zijn, heeft de optie om tussen deze verzekeraars een vergelijking te maken van wat er geboden wordt. Daarbij geldt overigens dat de dekking van het basispakket overal gelijk is. De invulling van de vrije zorgkeuze kan wel variëren net als dat er bij de ene verzekeraar van een hogere korting geprofiteerd kan worden dan bij een andere aanbieder. Standaard wordt er een korting op de premie gegeven indien de verzekerde bewust voor een hoger vrijwillig eigen risico kiest. Het bedrag van de korting kan aardig hoog oplopen, maar is per aanbieder verschillend. Wie even de moeite neemt om te kijken of er betere opties zijn dan de huidige polis, kan zeker nog beter uit zijn.

← vorige

volgende →