Budgetpolis als goedkoopste zorgverzekering 2016

by Michael

De budgetpolis van zorgverzekeraars is de goedkoopste zorgverzekering die voor 2016 kan worden afgesloten. Daarnaast kan er extra worden bespaard op de premie door ook nog eens voor het hoogste eigen risico te kiezen. Uiteraard zijn er ook met betrekking tot de budgetpolissen verschillen te vinden in de premie van de basisverzekeringen, zodat er alsnog een vergelijking gemaakt dient te worden om de goedkoopste polis te vinden en af te sluiten. Een budget zorgpolis kan gekozen worden indien de verwachting bestaat dat er geen zorg nodig is in het jaar 2016. De keuze met betrekking tot zorgaanbieders is bij deze variant namelijk beperkt.

zorgverzekering 2016

Goedkope basisverzekering
Om de goedkoopste basisverzekering te kunnen afsluiten, wordt aangeraden om een vergelijking te maken tussen de premies die zorgverzekeraars aanbieden. Zoals gezegd, zal de budgetpolis doorgaans als meest voordelige verzekering gepresenteerd worden, maar er moet dan wel rekening mee gehouden worden dat er sprake is van een beperking van de vrije zorgkeuze.

Dat houdt in dat de verzekerde bij het aanspraak maken op zorg niet zondermeer bij alle zorgaanbieders terecht kan, waarbij er sprake is van een volledige vergoeding van de zorg. Om voor een volledige vergoeding van de zorg in aanmerking te komen, dient er zorg te worden afgenomen bij een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft. Indien er toch van een andere zorgverlener gebruik wordt gemaakt, dan geldt er een gedeeltelijke vergoeding.

Bij het maken van een vergelijking is het daarom ook verstandig om naar de partijen te kijken, waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. Dat voorkomt indien er bijvoorbeeld onverwacht wel zorg nodig is er niet naar de gewenste zorgverlener kan worden gegaan. Bovendien kan men dan met een situatie geconfronteerd worden, waarbij er een langere reis moet worden gemaakt naar de aanbieder van zorg, waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft.

Vergelijken
Het vergelijken kan lastig zijn, want als alle varianten worden meegeteld, dan zijn er meer dan veertienhonderd polissen beschikbaar. Het is daarom aan te raden om van de informatie van een site gebruik te maken, waarop een overzicht is vermeld met de premies die door zorgverzekeraars gehanteerd worden. Zo kan een eerste schifting worden gemaakt en hoeft men niet alle websites van zorgverzekeraars zelf bij langs te gaan.

Op het gebied van de goedkoopste zorgverzekering is er nog een optie beschikbaar in de vorm van een naturapolis, waarbij de verzekerde wat meer keuzevrijheid wordt geboden. De premie van deze basisverzekering zal echter wel wat hoger uitvallen in vergelijking met de premie van de budgetpolis. Dat kan eventueel weer gecompenseerd worden door voor een hoger eigen risico te kiezen. Met de keuze voor een hoger vrijwillig eigen risico wordt er namelijk een beloning door de verzekeraar verstrekt in de vorm van een korting op de premie van de zorgpolis. Iedereen heeft tot en met het einde van dit jaar de gelegenheid de zorgverzekering op te zeggen, waarna nog tot en met het einde van januari de gelegenheid wordt geboden om een polis bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten.

VerzekeraarVrije zorgkeuzePrijs / KwaliteitKortingPremie €385 eigen risicoPremie €885 eigen risicoBereken
1ziezoziezoCijfer:
8.0
Laagste Premie

beperkte vrije zorg
zorgverzekering Energiek
2OHRAOHRACijfer:
8.5
Meest Gekozen!

zorgverzekering OHRA
3univeuniveCijfer:
8.0
Laagste Premie + vrije zorgkeuze
zorgverzekering Unive
4DitzoDitzoCijfer:
8.1
zorgverzekering Ditzo
5anderzorganderzorgCijfer:
7.3
zorgverzekering anderzorg
6FBTOFBTOCijfer:
8.0
zorgverzekering Unive
7hemahemaCijfer:
8.0
zorgverzekering hema
8zilverenkruisZilverenkruisCijfer:
8.2
zorgverzekering Pro life

← vorige

volgende →