Gratis Ditzo Pechvogelhulp

by Michael

De goedkoopste zorgverzekering met 100 procent vrije keuze voor huisartsen en ziekenhuis is af te sluiten bij Ditzo. De laagste premie om verzekerd te worden, bedraagt 100,95 euro per maand zonder vrijwillig eigen risico. Iedereen die hier een polis afsluit kan zelf de keuze maken welke zorg er verzekerd moet worden. Daarbij kan ook de hoogte van het eigen risico tussen het minimale en maximale bedrag zelf worden bepaald. De scherpe basispremie gaat gecombineerd met 100 procent vrije keuze voor ziekenhuizen en huisartsen. De verzekeraar heeft ook wat nieuws geïntroduceerd in de vorm van Ditzo Pechvogelhulp.

Ditzo Pechvogelhulp

Verzekerden die te maken krijgen met een ongeval waardoor er extra zorg nodig is, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie. Of een tandarts omdat er tijdens een ongeluk met de fiets een tand is afgebroken. Voor deze pechvogels heeft de zorgverzekeraar een speciale service ontwikkeld, waarvoor geen extra kosten in rekening worden gebracht. De Pechvogelhulp is bestemd voor de klanten in 2017 een zorgverzekering bij deze verzekeraar hebben. Er komt dan een vergoeding voor extra medische kosten. Er is wel een maximaal bedrag aangekoppeld en deze grens is gesteld op 10.000 euro. Bovendien gaat het uitsluitend om een service die betrekking heeft op ongevallen in Nederland. Daarbij worden de kosten vergoed die niet via een aanvullende zorgverzekering of vanuit de basisverzekering gedekt zijn.

zorgapp

Ongeval in Nederland

Als er een ongeval in Nederland heeft plaatsgevonden dan worden vanuit de extra gratis service de volgende behandelingen en zorg vergoed. De kosten voor fysiotherapie inclusief manuele therapie komen in aanmerking voor een vergoeding. Ook tandartskosten vallen onder deze service voor schade aan tanden. Dit geldt ook voor schade aan het kunstgebit of schade aan implantaten. Bij opname in het ziekenhuis worden de kosten voor huishoudelijke hulp vergoed. Bij de opname van de ouder geldt tevens dat de kosten voor kinderopvang voor kinderen voor een vergoeding in aanmerking komen.

 

Indien er medische redenen zijn waardoor er geen auto gereden kan worden of van het openbaar vervoer geen gebruik kan worden gemaakt, geldt dat de kosten van taxivervoer vergoed worden. Ook alternatieve geneeswijzen en eenvoudige loopmiddelen zoals een looprek, rollator of krukken vallen onder de service. Tot slot wordt ook mantelzorg vergoed. Er is dan ook sprake van een uitgebreide dekking met de gratis Pechvolgelhulp die geboden wordt als er sprake is van een ongeval in Nederland. Overigens worden de kosten wel eerst verrekend met het eigen risico, basispolis en eventuele aanvullende zorgverzekering.

 

Deze speciale gratis service voor klanten die in 2017 een basisverzekering hebben bij Ditzo kan één keer benut worden. Per verzekerde kan de service voor één ongeval per kalenderjaar worden ingezet. De goedkope zorgverzekering kost 100,95 euro per maand. Dit is de laagste premie met vrije zorgkeuze en kan nog voordeliger uitvallen. Als namelijk de keuze wordt gemaakt om voor een vrijwillig eigen risico van 500 euro te kiezen, dan komt de maandelijkse premie uit op 78,45 euro. Wie goed, goedkoop en daarnaast ook gratis verzekerd wild zijn voor kosten na een ongeval is voordelig uit bij deze zorgverzekeraar.

PolisvoorwaardenTourcaravan va.Meer..Premie
1.anwbanwb€ 24,82informatieCaravanverzekering
2.univeunive€ 12,29informatieCaravanverzekering
3.Centraal Beheer Achmeacentraalbeheer€ 13,69informatieCaravanverzekering
4.FBTOFBTO€ 18,94informatieCaravanverzekering
5.InsharedInshared€ 17,15informatieCaravanverzekering

← vorige

volgende →