Laatste kans voor overstappers zorgverzekering

by Michael

De maand januari nadert het einde en dat betekent dat alle consumenten die tijdig en uiterlijk op 31 december van het afgelopen jaar de zorgpolis hebben opgezegd nog even de tijd hebben om bij een andere verzekeringsmaatschappij een zorgverzekering af te sluiten. Het kan daarbij gaan om alleen een basisverzekering, maar bijvoorbeeld ook over de keuze voor het aanvullende zorgpolis. Er wordt nog de gelegenheid geboden om tot 1 februari de keuze te maken en de reden waarom de overstap wordt gemaakt, kan uiteraard per individu weer anders zijn. Indien er geen betere optie wordt gevonden, bestaat uiteraard altijd nog de mogelijkheid om bij de huidige verzekeraar te blijven.

Lagere premie
Een zorgpolis met een lagere premie afsluiten, is een belangrijke reden waarom de potentiële overstappers de huidige polis opgezegd hebben. Als dat de reden is, dan is het vrij simpel om de keuze te maken voor een andere zorgverzekering. Het enige wat dan gedaan hoeft te worden is het overzicht met verzekeraars te bekijken en te ontdekken waar de laagste premie wordt geboden. Er kunnen ook een aantal verzekeraars geselecteerd worden die qua lage premie niet veel van elkaar verschillen.

tips-goedkoopste-zorgverzekering

De verzekeraars die de laagste premie te bieden hebben, kunnen dan nog op een aantal andere punten die belangrijk worden geacht met elkaar worden vergeleken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om bepaalde zorgaanbieders, waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Als dat punt minder van belang wordt geacht, kan nog gekeken worden naar het gewenste serviceniveau of naar andere aspecten die belangrijk gevonden worden. Een lagere premie behoort in elk geval zeker tot de mogelijkheden en dat kan op maandbasis en zeker op jaarbasis een aanzienlijke besparing opleveren.

Aanvullend zorgpakket
Als de huidige zorgpolis ook een aanvullend pakket kende dat is opgezegd, wordt ook nog de gelegenheid geboden om daarmee rekening te houden bij de keuze voor een nieuwe zorgverzekeraar. Het is dan altijd aan te raden om naar de eigen zorgbehoefte te bekijken en daar de keuze voor een aanvullend zorgpakket op af te stemmen. Elke verzekeraar heeft namelijk de optie om een eigen pakket samen te stellen of zoals normaal gesproken meerdere pakketten aanbiedt die op verschillende zorgbehoeften zijn afgestemd.

Ingangsdatum
Als de huidige polis pas tegen het einde van de maand december is opgezegd, dan is de kans groot dat er voor de maand januari nog premie is afgeschreven. Doorgaans stort de verzekeraar dit bedrag terug als de polis tijdig is opgezegd. De nieuwe zorgverzekering die tot 1 februari kan worden afgesloten, gaat altijd met terugwerkende kracht in per 1 januari 2016. Er zal dan ook geen sprake zijn van een dubbele basisverzekering of dubbele aanvullende verzekering. Evenmin hoeft er een dubbele premie te worden betaald. Wie nog geen keuze heeft gemaakt, kan aangeraden worden om er even de tijd voor te nemen en er goed te voor gaan zitten om de beste vergelijking te kunnen maken. Er is duidelijke informatie beschikbaar, zodat het gemakkelijk is om een vergelijking te maken in het aanbod van zorgverzekeringen.

← vorige

volgende →