Miljoenen Nederlanders denken aan overstappen

by Michael

Er zijn in Nederland miljoenen mensen die aan het einde van het jaar overwegen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Doorgaans is de belangrijkste reden daarvoor om goedkoper uit te zijn door een goedkope zorgverzekering af te sluiten. Een andere minder voorkomende reden is dat men ontevreden is over de service van de huidige verzekeraar. Uiteindelijk stapt ongeveer 6 tot 7 procent van de verzekerden daadwerkelijk over naar een andere verzekeraar. Een deel van de mensen die zich wel oriënteert op het overstappen, houdt de huidige basisverzekering en een reden daarvoor is de angst om spijt te krijgen van de overstap.

Overstappen van basisverzekering
Er zijn meerdere redenen die de twijfel kunnen wegnemen om maar toch de overstap te maken. De premie voor de zorgpolis is een maandelijkse last en als die op dit moment aardig hoog is, dan is het zeker het overwegen waard om over te stappen naar een polis die voordeliger is.

overstappen

Voor wat betreft de inhoud van de basisverzekering, geldt dat niemand daar twijfels over hoeft te hebben, want de overheid stelt ieder jaar de inhoud van het basispakket vast. Dat houdt in dat de basisdekking voor iedereen gelijk is ongeacht het type basispolis dat wordt afgesloten. Het enige is dat er verschillende basispolissen zijn en dat er verschillen zijn in de vrijheid van de zorgkeuze. Bij het overstappen naar een goedkope zorgverzekering kan daar uiteraard rekening mee worden gehouden.

Budgetzorgverzekering
De meest voordelige basispolis is de budgetzorgverzekering en wordt door meerdere zorgverzekeraars aangeboden. Indien men er geen problemen mee heeft dat er zorg moet worden afgenomen bij de gecontracteerde zorgaanbieders, dan is er geen reden om niet voor deze polis te kiezen als men echt op zoek is naar de meest goedkope polis. De laagste premies die hiervoor per maand in rekening worden gebracht, bedragen nog geen 70 euro.

Dat scheelt een aardig bedrag per maand in vergelijking met bijvoorbeeld een restitutiepolis. Als er wel waarde wordt gehecht aan het gebruik kunnen maken van zorg bij een zorgverlener in de omgeving, dan is het gewoon een kwestie van nagaan of de zorgverzekeraar met bijvoorbeeld het ziekenhuis van de eigen voorkeur een contract heeft. Als dat het geval is, dan kan ook gewoon voor de budgetpolis worden gekozen.

Overstappen
Het is totaal niet ingewikkeld om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Het enige wat men hoeft te doen is voor 1 januari 2016 de huidige polis opzeggen en een nieuwe zorgverzekering af te sluiten, waar overigens tot 1 februari 2016 de gelegenheid voor wordt geboden. Met betrekking tot het opzeggen van de huidige polis kan op de website van de verzekeraar worden gekeken, maar er kan eventueel ook van de opzegservice van de nieuwe zorgverzekeraar gebruik worden gemaakt.

Als er een goede vergelijking is gemaakt tussen de opties en de voordelen en nadelen worden op een rijtje gezet, dan is er geen twijfel meer nodig om de keuze voor het overstappen naar een andere zorgverzekeraar te maken.

Iedereen kan nu nog tot en met het einde van dit jaar de huidige zorgpolis opzeggen om over te stappen. Er zijn veel mensen die ieder jaar de keuze maken om het aanbod te vergelijken en te besluiten om over te stappen. Bijvoorbeeld om goedkoper uit te zijn of omdat er verwacht wordt dat bij een andere verzekeraar een betere service wordt verleend. Iedereen die ook maar overweegt om over te stappen, kan van een handige checklist voor overstappen van zorgverzekering gebruikmaken. Zo worden belangrijke punten niet vergeten en kan een weloverwogen besluit worden genomen. Wist u dat miljoenen Nederlanders zich ieder jaar weer oriënteren om over te stappen? Dat is niet voor niets!

goedkope zorgverzekeringen

Minder premie betalen
Het eerst en vaak belangrijkste punt van de checklist om over te stappen van basisverzekering is het betalen van minder premie. Om na te gaan of dat zo is, kan de huidige zorgpremie met die de zorgpremies bij andere verzekeraars worden vergeleken.

Is er volgend jaar zorg nodig?
Hoe het met de gezondheid gaat is natuurlijk nooit te voorspellen, maar in bepaalde situaties is gewoon al bekend dat er naar verwachting zorg nodig zal zijn. In dat opzicht kan het verstandig zijn om na te gaan welk aanvullend pakket bij welke zorgverzekeraar het beste aansluit op de verwachte zorgbehoefte.

Is mijn verzekering te uitgebreid?
De basisdekking is voor iedereen gelijk, maar als een aanvullende zorgverzekering is afgesloten, kan nagegaan worden of dat volgend jaar ook nodig is. Het kan zijn dat er nu zaken verzekerd zijn die helemaal niet meer van toepassing zijn. Als dat zo is, dan is er alle reden om op zoek te gaan naar een voordelige basisverzekering zonder aanvullend pakket.

Service van de zorgverzekeraar
Als er dit jaar sprake is geweest van een zorgbehoefte, maar er is sprake van ontevredenheid over de verleende service of afhandeling van bijvoorbeeld declaraties, dan kan zeker overwegen worden om naar een ander over te stappen, waar wellicht een betere service wordt verleend.

Belang van vrije artsenkeuze
Ga na of het belangrijk is om bij de zorgaanbieder van uw keuze terecht te kunnen bij de huidige zorgverzekeraar. Is dat niet het geval? Kijk dan welke zorgverzekeraars wel een contract hebben met de zorgaanbieder van uw keuze. De overstap is zo geregeld en er kan van een overstapservice gebruik worden gemaakt.

Vrijwillig eigen risico
Er kan gekozen worden voor een hoger vrijwillig eigen risico. Als deze keuze gemaakt wordt, dan kan gekeken worden hoe hoog de premie bij de huidige zorgverzekeraar uitvalt bij een vrijwillig eigen risico van 500 euro en of er bij een andere verzekeraar een lagere premie betaald kan worden.

Opzeggen en overstappen
Door met de bovenstaande checklist voor overstappen van zorgverzekering rekening te houden, kan de keuze worden gemaakt om over te stappen. Dat kan gedaan worden door de huidige polis op te zetten voor 1 januari 2016. Of ga eerst na of de nieuwe zorgverzekeraar een overstapservice biedt, zodat alles in één keer geregeld wordt.

VerzekeraarVrije zorgkeuzePrijs / KwaliteitKortingPremie €385 eigen risicoPremie €885 eigen risicoBereken
1ziezoziezoCijfer:
8.0
Laagste Premie

beperkte vrije zorg
zorgverzekering Energiek
2OHRAOHRACijfer:
8.5
Meest Gekozen!

zorgverzekering OHRA
3univeuniveCijfer:
8.0
Laagste Premie + vrije zorgkeuze
zorgverzekering Unive
4DitzoDitzoCijfer:
8.1
zorgverzekering Ditzo
5anderzorganderzorgCijfer:
7.3
zorgverzekering anderzorg
6FBTOFBTOCijfer:
8.0
zorgverzekering Unive
7hemahemaCijfer:
8.0
zorgverzekering hema
8zilverenkruisZilverenkruisCijfer:
8.2
zorgverzekering Pro life

← vorige

volgende →