Praktische tips voor goedkope basisverzekering 2017

by Michael

Iedereen heeft de mogelijkheid om voor 2017 van zorgverzekeraar te wisselen om de beste zorgverzekering af te sluiten. Dat kan voor de ene verzekerde de meest goedkope polis zijn en voor een ander een verzekering waarmee zoveel mogelijk zorg gedekt zal zijn. Het overstappen naar een ander kan zeker lonend zijn. Er zijn bovendien een aantal praktische tips waar verzekerden gebruik van kunnen maken om zo voordelig mogelijk uit de bus te komen. De tips hebben onder meer betrekking op het eigen risico en geven wat meer inzicht te geven in de verschillen tussen de eigen bijdrage en het eigen risico.

Spreiding van het eigen risicobedrag

Een handige tip die van pas kan komen als er al zekerheid bestaat omtrent het opmaken van het eigen risicobedrag in 2017 is dat er gespreide betaling mogelijk is. Het bedrag van 385 euro kan namelijk bij de meeste zorgverzekeraars in termijnen worden betaald. Er worden doorgaans tien termijnen gerekend voor de spreiding van het bedrag van 385 euro. Het is overigens ook interessant voor verzekerden om voor deze regeling te kiezen als niet zeker is op het risicobedrag wordt opgemaakt in 2017. Als het bedrag namelijk niet helemaal wordt opgemaakt, wordt het restant weer aan de verzekerde uitgekeerd.

zorgpolis-2017

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage dient niet verward te worden met het wettelijk vastgestelde verplichte eigen risico dat elke verzekerde dient te dragen. Bij een eigen bijdrage geldt dat deze kan worden vastgesteld voor bepaalde medicijnen of producten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een eigen bijdrage die moet worden betaald voor verslavingszorg of voor een gehoorapparaat. De eigen bijdrage voor een gehoorapparaat bedraagt in 2017 een percentage van 25 procent. Daarnaast wordt tevens het eigen risicobedrag voor een gehoorapparaat aangesproken. De wettelijke bijdrage wordt overigens ook vastgesteld door de overheid en is voor iedere verzekerde gelijk.

 Zorg waar niet voor betaald hoeft te worden

Er zijn een aantal behandelingen en situaties, waarin de verzekerde niet het eigen risicobedrag hoeft aan te spreken. Bijvoorbeeld als er een bezoek wordt gebracht aan de huisarts of aan de huisartsenpost. Voor verloskundige zorg en kraamzorg. Als er een beroep wordt gedaan op de wijkverpleging hoeft er evenmin een bedrag uit eigen zak te worden betaald. Voor wat betreft orgaandonatie geldt dat de nacontroles en de reiskosten erbuiten vallen. Verder kunnen er door de zorgverzekeraar een aantal zorgaanbieders of programma´s voor de zorgbehoefte uitgesloten worden. Voor kinderen geldt dat er geen eigen risico bestaat. Dat is van toepassing tot de leeftijd van 18 jaar is bereikt. Verzekerden die een behandeling in het ziekenhuis moeten ondergaan, betalen overigens wel het bedrag van het eigen risico uit eigen zak.

Tot 1 februari 2017 wordt de gelegenheid geboden om een andere zorgverzekeraar te zoeken. Wie in januari 2017 overstapt, dient de huidige polis wel uiterlijk per 31 december op te zeggen. Aangezien alle premies alle bekend zijn, kan er de komende weken gekeken worden naar een betere basisverzekering. Dat kan in elk geval leiden tot het afsluiten van een goedkope zorgverzekering.

 

← vorige

volgende →