Premies zorgverzekering 2016 stijgen met 7 euro

by Robbert

Volgens de overheid stijgt de premie zorgverzekering 2016 met 7 euro en dat is een aantal euro minder in vergelijking met het bedrag van 10 euro waar eerder nog rekening mee werd gehouden. Dat het in de praktijk ook nog weer anders kan uitvallen, blijkt uit de bekendmaking van zorgverzekeraar DSW dat de premie van de zorgverzekering in 2016 met 3,75 euro per maand zal stijgen. Dat komt per jaar neer op een stijging van 45 euro in vergelijking met de zorgpremie die DSW voor dit jaar nog heeft vastgesteld. De zorgtoeslag wordt overigens ook hoger.

eigen risico stijging

Stijging zorgpremie 2016
Het ministerie van Volksgezondheid gaat uit van de verwachting dat de zorgpremie gemiddeld met 7 euro per maand zal stijgen en het betreft dan ook een raming. Het zijn namelijk de verzekeraars die bepalen op welk niveau de zorgpremie komt te liggen. Dat kan voor de ene verzekeraar betekenen dat er sprake zal zijn van het licht verhogen van de premie, zoals DSW heeft gedaan en voor een andere verzekeraar betekenen dat de stijging van de premie zorgverzekering 2016 wat hoger komt te liggen.

De ramingen van het minister van Volksgezondheid komen over het algemeen wat hoger uit dan de daadwerkelijke stijging van de premies van basisverzekeringen. Dat de premies stijgen is enerzijds te verklaren uit het geven dat zorg steeds duurder wordt en anderzijds ook te verklaren doordat verzekeraars dit jaar bijvoorbeeld moeten voorzien in vergoeding van de kosten van wijkverpleging.

Er zijn dan ook meerdere redenen aan ten grondslag gelegen die de stijging van de premie voor volgend jaar verklaren. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft er overigens wel voor gezorgd dat er sprake was van een matiging van maatregelen. Als dat niet was gebeurd, dan zou er sprake zijn geweest van een veel hogere stijging van de premie van de basisverzekering tot wel 150 euro per jaar.

Zorgtoeslag
Als er wordt gekeken naar de zorgtoeslag en de raming waar de overheid van uitgaat, dan zal er in 2016 sprake zijn van het betalen van minder zorgpremie min de zorgtoeslag in vergelijking met negen en tien jaar eerder. Het gaat dan om mensen die een inkomen hebben op het absolute minimumniveau. De zorgtoeslag stijg voor een groot aantal verzekerden met een laag inkomen volgend jaar met een bedrag tot 67 euro.

Eigen risico
Ook voor volgend jaar is er weer sprake van een eigen risico. Naast de verwachte stijging van de zorgpremie die alle zorgverzekeraars zullen doorvoeren, geldt dat de overheid het bedrag van het eigen risico in 2016 verhoogt naar 385 euro. Dat is een verhoging van 10 euro in vergelijking met het bedrag dat verzekerden voor het eigen risico in 2015 kwijt zijn.

Eventueel kunnen consumenten de keuze maken om voor een nog hoger bedrag aan eigen risico te kiezen. Dat kan op vrijwillige basis en tot een maximaal bedrag van 500 euro. Verzekerden moeten zich dan alleen wel realiseren dat het bedrag van 885 euro ook daadwerkelijk moet worden betaald als er zorg wordt verkregen waar het eigen risico op van toepassing is.

Kijk snel hieronder voor uw premie voor 2016!

← vorige

volgende →