Tips Voor Het Afsluiten Zorgverzekering

by Michael

De zorgverzekering staat volop in de aandacht en dat is ook niet vreemd, want de verwachting is dat er weer een groot deel van de consumenten de overstap gaat maken naar een andere zorgverzekeraar. Het is zelfs zo dat 50 procent van de overstappers pas in de laatste dagen van het jaar een keuze maakt. Aangezien er enorm veel diversiteit is in het aanbod van zorgverzekeraars en dat er ook nog eens verschillende soorten polissen zijn om uit te kiezen met al dan niet een ruime vrije zorgkeuze, kan het voor consumenten lastig zijn de juiste keuze te maken. Er zijn echter experts op dit gebied die een aantal tips geven om de beste zorgverzekering af te sluiten.

Neem de tijd
Een tip die door experts wordt gegeven, is het nemen van voldoende tijd om een keuze te maken voor een andere basisverzekering. Die tijd is er namelijk. Het enige wat de consument te doen staat, is het tijdig opzeggen van de huidige polis en dat kan tot en met 31 december. De tijd die daarna nog geboden wordt om een andere verzekeraar te kiezen, kan benut worden om een zorgvuldige vergelijking te maken.

overstappen

Tot en met 31 januari kan namelijk nog ergens anders een verzekering worden afgesloten. Iedereen die de laatste dagen van het jaar wil benutten om een goede keuze te maken, kan uiteraard direct de overstap maken, zodra de meest geschikte polis is gevonden. De meeste verzekeraars hebben het aanbod van basisverzekeringen en bijbehorende dekking op een overzichtelijke manier gepresenteerd, zodat het wat dat betreft ook gemakkelijk is om de verschillende polissen en de inhoud te vergelijken.

De dekking is overigens voor alle basisverzekeringen gelijk, maar er kan wel verschil zijn in de hoogte van de vergoeding van afgenomen zorg. Zorgverzekeraars sluiten namelijk overeenkomsten met zorgaanbieders en als gekozen wordt voor zorg bij een andere, dan geldt dat niet standaard alle kosten worden vergoed. Dit is zeker een aandachtspunt als de keuze valt op het afsluiten van een goedkope budgetpolis.

Goedkope budgetpolis
Een expert van de Consumentenbond laat weten dat het belangrijk is om naar de te verwachten zorgbehoefte te kijken. Als er verwacht wordt dat er in 2016 zorg nodig is, dan kan daarmee rekening worden gehouden bij de keuze voor een basisverzekering en eventueel aanvullend pakket. Er kan ook rekening worden gehouden met de levensfase en of er kinderen zijn die wellicht binnenkort een beugel nodig hebben.

Met betrekking tot de budgetpolis raden andere experts, zoals van de NPCF af om de keuze te maken voor een budgetpolis. Consumenten lopen namelijk met de keuze voor een budgetpolis een groter financieel risico en kunnen met langere reistijden naar een zorgaanbieder te maken krijgen. Ook de wachtlijsten kunnen langer zijn doordat er slechts een bepaald aantal ziekenhuizen beschikbaar zijn voor de verzekerden met een budgetpolis. Verder geldt nog dat alleen wordt aangeraden om voor een vrijwillig eigen risico als de kosten daarvoor financieel door de verzekerde gedragen kunnen worden.

zorgverzekering overstappen

 

Verschil goedkoopste zorgverzekering en duurste polis bedraagt 335 euro

Het verschil tussen de goedkoopste zorgverzekering en de duurste basisverzekering bedraagt volgend jaar maar liefst 335 euro. Dat geeft dan ook een prima aanleiding om eens te kijken naar de kosten van de huidige polis en op onderzoek uit te gaan of het mogelijk is om bij een andere zorgverzekeraar goedkoper uit te zijn. Gelet op het enorme verschil tussen de goedkoopste en duurste polis zal dat voor veel mensen zeker tot de mogelijkheden behoren. Vrijwel iedereen kan in 2016 geld besparen op de uitgaven voor de zorgpolis en daarbij wordt zelfs aangeraden dat partners elk een eigen polis kiezen, want ook dat kan weer een besparing opleveren.

Eigen polis voor partners
Als partners op dit moment bij dezelfde verzekeraar een polis hebben afgesloten, dan kan het maar zo zijn dat er een besparing kan plaatsvinden door elk op zoek te gaan naar een andere zorgverzekeraar. De kans is namelijk zeer klein dat beide partners dezelfde zorgbehoefte hebben en het kan dan ook verstandig zijn om elk een aparte polis te nemen bij een andere zorgverzekeraar. Uiteraard geldt dat er dan van de eigen zorgbehoefte moet worden uitgegaan bij het maken van een keuze voor een andere basisverzekering.

Het is ook mogelijk om te besparen door na te denken over de extra zorg die al dan niet nodig is of wordt verwacht. Iedereen die op dit moment een aanvullend zorgpakket heeft, kan nagaan of het pakket nog wel aansluit bij de zorgbehoefte van dit moment en voor volgend jaar. Indien er sprake is van aanvullende zorg die eigenlijk niet meer nodig is, dan kan de aanvullende zorgverzekering worden opgezegd. Ook kan in dat geval gekeken worden naar de mogelijkheid om bij een andere verzekeraar een voordelige basisverzekering af te sluiten.

Top 5 basisverzekeringen met laagste premie 2016
Bij de onderstaande goedkoopste zorgverzekeringen top 5 voor 2016 is er geen rekening gehouden met een eventueel bedrag aan vrijwillig eigen risico. Indien er een keuze wordt gemaakt voor een vrijwillig eigen risico, dan heeft dat invloed op de premie. Er wordt dan door de verzekeraar een korting gegeven op de premie. Ook is er in deze top 5 geen rekening gehouden met eventuele andere kortingen die op de persoonlijke situatie van toepassing zijn. Zo kan een consument al dan niet in aanmerking komen voor een collectiviteitskorting die de premie verder omlaag brengt. In het overzicht is dan ook de premie te zien zonder dat er met enige vorm van korting rekening is gehouden.

Top 5 laagste premie zonder vrijwillig eigen risico:

1. Zekur: met een premie van €86,00 zorgverzekering PNO
2. Univé:met een premie van €89,95 zorgverzekering Unive
3. Menzis:met een premie van €90,75 zorgverzekering Menzis
4. Anderzorg:met een premie van €93,00  zorgverzekering anderzorg
5. Ditzo:met een premie van €93,85  zorgverzekering Ditzo

Online premie berekenen
Indien de verzekerde besluit om over te stappen en wel van een bedrag voor het vrijwillig hoger eigen risico te kiezen, dan brengt dat een verandering teweeg in de bovengenoemde top 5. Het is dan ook raadzaam om in dat geval eerst de persoonlijke premie eens te berekenen bij de zorgverzekeraars uit de top 5. Dat zal slechts hooguit enkele minuten per keer kosten, maar kan uiteindelijk ook weer tot een extra besparing op de uitgaven voor de basisverzekering leiden. Bij de persoonlijke berekening kan er bovendien ook met andere acties en kortingen rekeningen worden gehouden en dat geldt uiteraard niet bij een algemeen overzicht van de premies van de goedkoopste zorgverzekeringen 2016.

Er wordt nog tot en met 31 december de mogelijkheid geboden om het besluit te nemen over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Bij twijfel wordt aangeraden om in ieder geval de huidige polis op te zeggen, want verzekerden hebben nog de eerste maand van het nieuwe jaar de optie om een nieuwe zorgverzekeraar te zoeken. Opzeggen van de polis biedt in elk geval dan nog de vrijheid om rustig op zoek te gaan of alsnog bij de huidige zorgverzekeraar te blijven.

Tips voor overstappen
Er kan met een aantal tips voor het overstappen van zorgverzekering rekening worden gehouden. Het is zeker verstandig om van een overzicht met zorgpremies gebruik te maken, zodat niet elke website van iedere zorgverzekeraar afzonderlijk bezocht hoeft te worden. Het overzicht biedt de gelegenheid om een eerste schifting te maken en een selectie te maken van interessante polissen. Vervolgens kan de website van de verzekeraar worden bezocht om een persoonlijke berekening te maken.

Het maken van een persoonlijke berekening wordt altijd aangeraden om de simpele reden dat er dan met persoonlijke voorkeuren rekening gehouden kan worden. Bijvoorbeeld met de keuze voor een vrijwillig hoger eigen risico. Als men daarvoor kiest, dan zal de zorgverzekeraar dat belonen met een korting op de premie. Hoe hoger het vrijwillig bedrag van eigen risico des te hoger de korting zal zijn. Het maken van een goede vergelijking kan prima gedaan worden door gewoon even de tijd te nemen en er voor te gaan zitten. Dat is zeker aan te raden, want vrijwel iedereen kan voor volgend jaar op de premie van de zorgverzekering besparen. Opzeggen kan tot en met 31 december, waarna nog een maand de mogelijkheid wordt geboden voor het afsluiten van de beste zorgverzekering.

zorgverzekering-goedkoper

VerzekeraarVrije zorgkeuzePrijs / KwaliteitKortingPremie €385 eigen risicoPremie €885 eigen risicoBereken
1ziezoziezoCijfer:
8.0
Laagste Premie

beperkte vrije zorg
zorgverzekering Energiek
2OHRAOHRACijfer:
8.5
Meest Gekozen!

zorgverzekering OHRA
3univeuniveCijfer:
8.0
Laagste Premie + vrije zorgkeuze
zorgverzekering Unive
4DitzoDitzoCijfer:
8.1
zorgverzekering Ditzo
5anderzorganderzorgCijfer:
7.3
zorgverzekering anderzorg
6FBTOFBTOCijfer:
8.0
zorgverzekering Unive
7hemahemaCijfer:
8.0
zorgverzekering hema
8zilverenkruisZilverenkruisCijfer:
8.2
zorgverzekering Pro life

← vorige

volgende →