Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

by Michael

De meeste consumenten weten dat er een verplicht eigen risico bestaat die volgend jaar 385 euro bedraagt, maar een minder groot aantal weet ook dat er sprake kan zijn van het betalen van een eigen bijdrage bij de basisverzekering. Met betrekking tot het gebruiken van het bedrag van het eigen risico geldt weer dat niet iedereen exact van de regels op de hoogte is. VGZ heeft een onderzoek laten uitvoeren, waaruit blijkt dat een derde van de verzekerden ten onrechte denkt dat er bij het bezoeken van de eigen huisarts zelf een bedrag van het eigen risico moet worden betaald.

Eigen risico
Het verplichte bedrag is voor 2016 op 385 euro vastgesteld en daarnaast kunnen mensen zelf bepalen of er vrijwillig voor een hoger bedrag wordt gekozen. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit een verhoging met 100 euro, 200 euro, 300 euro, 400 euro of 500 euro. De Consumentenbond vindt het verplichte bedrag al te hoog. Twee partners die beiden zorg nodig hebben, kunnen in een jaar bijna 800 euro extra kwijt zijn en dan is een eventuele eigen bijdrage nog niet eens meegeteld.

Er is voorgeschreven welke zorg van toepassing is op het eigen risico. Een bezoek aan de huisarts telt niet mee, maar de gevolgen van een bezoek aan de huisarts kunnen wel meetellen. Bijvoorbeeld als er bloed moet worden onderzocht in het laboratorium. De wijkverpleegkundige valt evenmin onder het eigen risico net als zorg waarvoor een aanvullende zorgverzekering is afgesloten.

zorgverzekering 2016

Medicijnen vallen er echter wel onder net als ambulancevervoer, opname in het ziekenhuis, het gesprek bij de apotheek, waarin uitleg wordt gegeven, enkele hulpmiddelen en behandelingen bij de psycholoog of geestelijke gezondheidszorg. Doordat er in bepaalde situaties zelf een bedrag moet worden betaald, komt het voor dat mensen het gebruikmaken van zorg uitstellen of zelfs met het gebruik van dure medicijnen stoppen. Uit het onderzoek van VGZ is gebleken dat ongeveer 20 procent van de verzekerden wel eens zorg heeft gemeden of pas later van zorg gebruik heeft gemaakt.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en kan een extra kostenpost voor de verzekerde betekenen. Er kan een eigen bijdrage worden gevraagd voor bepaalde middelen die wel gedekt zijn vanuit de basisverzekering. Als er bijvoorbeeld sprake is dat er een hoortoestel nodig is, dan is er sprake van een dekking vanuit de basisverzekering, maar moet er wel iedere keer een eigen bijdrage worden betaald in de vorm van een bepaald percentage van de kosten.

Ook als er sprake is van een maximale vergoeding vanuit de basisverzekering dan kan het zo zijn dat er zelf een eigen bijdrage moet worden betaald. Bij bepaald ziekenvervoer geldt eveneens dat er extra kosten bij kunnen komen. Met de hoge kosten voor het eigen risico en de eventuele eigen bijdrage is het voor veel mensen van een nog groter belang om op zoek te gaan naar de goedkoopste zorgverzekering. Dat scheelt dan in ieder geval op de maandelijkse lasten voor de premie.

VerzekeraarVrije zorgkeuzePrijs / KwaliteitKortingPremie €385 eigen risicoPremie €885 eigen risicoBereken
1ziezoziezoCijfer:
8.0
Laagste Premie

beperkte vrije zorg
zorgverzekering Energiek
2OHRAOHRACijfer:
8.5
Meest Gekozen!

zorgverzekering OHRA
3univeuniveCijfer:
8.0
Laagste Premie + vrije zorgkeuze
zorgverzekering Unive
4DitzoDitzoCijfer:
8.1
zorgverzekering Ditzo
5anderzorganderzorgCijfer:
7.3
zorgverzekering anderzorg
6FBTOFBTOCijfer:
8.0
zorgverzekering Unive
7hemahemaCijfer:
8.0
zorgverzekering hema
8zilverenkruisZilverenkruisCijfer:
8.2
zorgverzekering Pro life

← vorige

volgende →