Verschil tussen goedkope en dure basisverzekering

by Michael

Wie vanwege de stijging van de premies van de zorgverzekering overweegt om over te stappen, doet er goed aan zich uitgebreid te informeren. Zo weten consumenten vaak niet eens dat er een onderscheid is tussen goedkope en dure basisverzekeringen. Wel dat er per verzekeraar verschillen zijn, maar niet dat de voorwaarden voor de voordeligste en duurste zorgpolis met basisdekking heel anders kunnen zijn. De dekking van het basispakket wordt door de overheid vastgesteld en is voor iedere verzekerde gelijk. De wijze waarop het basispakket wordt aangeboden varieert echter en daar is de hoogte van de zorgpremie mede afhankelijk van.

Vrije zorgkeuze

Een vrije zorgkeuze houdt in dat u als verzekerde zelf bepaalt naar welke zorgverlener u toegaat met uw medische problemen. Als u daar waarde aan hecht, dan komt u niet uit bij de goedkoopste basisverzekering. Voor een volledig vrije zorgkeuze geldt dat de restitutiepolis dan de beste optie is. Er wordt dan altijd de gelegenheid geboden om zelf een zorgverlener of ziekenhuis te kiezen.

Daarnaast wordt de rekening volledig vergoed met uitzondering tot de hoogte van het eigen risico. Er kan ook voor een combinatiepolis worden gekozen. In dat geval wordt ook een vrije zorgkeuze geboden voor ziekenhuis of zorgverlener. De rekening wordt ook hier vrijwel altijd volledig vergoed met uitzondering met uitzondering van het eigen risico. Er volgt een volledige vergoeding indien zorg wordt afgenomen bij een ziekenhuis of zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft.

zorgverzekering-goedkoopste

Naturapolis

Bij een naturapolis die als basisverzekering kan worden aangeboden, geldt dat vrijwel alle ziekenhuizen vergoed worden. Indien er een bezoek wordt gebracht aan een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten, geldt dat de verzekerde zelf een deel moet betalen. Het gaat dan vaak om 20 procent van de kosten. Verder is het zo dat niet allen fysiotherapeuten en niet alle klinieken worden vergoed. Deze zorgverzekering is door de zorgkeuze die beperkter is een stuk voordeliger dan de restitutieverzekering of combinatiepolis.

Budgetpolis

De budgetpolis is de meest goedkope basisverzekering. Dat komt doordat de vrije zorgkeuze hier het meest beperkt is. Er worden dan maar echt een beperkt aantal ziekenhuizen vergoed. Ook met betrekking tot de keuze voor een kliniek of fysiotherapeut geldt dat er slechts een beperkt aantal voor vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast dient er een hoger bedrag zelf betaald te worden op het moment dat een bezoek gebracht wordt aan een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar. Het komt dan doorgaans neer op 25 procent van de kosten die de verzekerde zelf dient te betalen.

Eigen risico

Voor elk type basisverzekering is een wettelijk eigen risico van toepassing. Op dat gebied kan nog verder op de zorgpremie worden bespaard door een hoger vrijwillig eigen risico te nemen. Dat kan met keuze uit verschillende bedragen van 100 euro tot 500 euro. Wie van plan is over te stappen en op zoek is naar de goedkoopste zorgverzekering kan met bovenstaande informatie rekening houden. Houd wel het aspect van de vrije zorgkeuze in de gaten.

← vorige

volgende →