Wijzigingen dekking basisverzekering 2017

by Michael

De overheid bepaalt jaarlijks welke dekking er wordt geboden voor de basisverzekering. Er wordt met het basispakket een uitgebreide dekking voor de kosten van verschillende soorten zorg. Voor het jaar 2017 zijn er een aantal wijzigingen en wordt het basispakket uitgebreid met een aantal vergoedingen. Het verplicht eigen risico blijft overigens ongewijzigd op een bedrag van 385 euro staan. Daarbij hebben verzekerden altijd de keuze om het eigen risico verder te verhogen met een vrijwillig gekozen bedrag tot maximaal 500 euro. Er kan dan ook maximaal 885 euro aan eigen risico bestaan.

Uitbreiding vergoeding vanuit basispakket

Het basispakket wordt met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid met onder meer een vergoeding voor de kosten van een operatie van het bovenooglid. Deze vergoeding geldt alleen indien er door een slap of verlamd bovenooglid nog nauwelijks zicht wordt geboden. Fysiotherapie is normaal gesproken niet een behandeling waarvoor een vergoeding vanuit de basisverzekering wordt geboden, maar er zijn enkele uitzonderingen. Zo wordt het pakket uitgebreid met fysiotherapie of oefentherapie voor patiënten die last hebben van etalagebenen. Er ontstaat hierbij pijn door vernauwing van de bloedvaten in de benen.

Er worden maximaal 37 behandelingen vergoed en ook de eerste 20 behandelingen vallen daaronder. Indien er jongeren zijn die een blijvende snijtand of hoektand missen dan worden de kosten voor een implantaat vergoed. Er is wel sprake van een aanvullende voorwaarden. Er geldt namelijk een leeftijdsgrens van 23 jaar. Deze grens lag eerder op 18 jaar. Bovendien dient de tand door een ongeval verloren zijn gegaan of als gevolg van een afwijking ontbreken. Het plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben, komt eveneens voor een vergoeding in aanmerking. Ook de kosten van een besnijdenis worden vergoed indien er sprake is van een medische noodzaak. Indien er om medische redenen sprake is van het tijdelijk nog niet thuis kunnen wonen dan worden de kosten voor opvang en zorg vergoed. Hiervoor wordt de benaming eerstelijnsverblijf gebruikt. Een dergelijke situatie kan voorkomen na een behandeling in het ziekenhuis

 

Vrijstelling eigen risico

Zorgverzekeraars hebben al de mogelijkheid om voor bepaalde gezondheidsprogramma’s vrijstelling te geven voor het eigen risico. Het gaat daarbij onder meer om programma’s voor diabetes en depressies. Met ingang van 1 januari 2017 worden de mogelijkheden voor zorgverzekeraars om deze vrijstelling toe te passen ruimer gemaakt. Het is dan namelijk ook mogelijk om vrijstelling van het eigen risico te verlenen als er sprake is van programma’s die gezondheidsproblemen moeten voorkomen of om dieetpreparaten. Elke zorgverzekeraar heeft zelf de bevoegdheid om te bepalen of het eigen risico wel of niet voor een dergelijk programma al dan niet in rekening wordt gebracht.

 

De inhoud van het basispakket is bij iedere zorgverzekeraar gelijk. Wat niet gelijk is, zijn de premies, want die kunnen namelijk sterk uiteenlopen. Verder is het zo dat de vrije zorgkeuze in meer of mindere mate beperkt kan zijn. Dit zijn dan ook de twee belangrijkste punten om op te letten bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Het kan veel geld schelen om een goedkope basisverzekering af te sluiten.

← vorige

volgende →