Zorgverzekering 2016: overstappen op goedkope polis

by Michael

Het is voor verzekerden op dit moment nog lastig om een goede vergelijking te kunnen maken tussen alle zorgverzekeringen. Dat komt onder meer doordat zorgverzekeraars nog lang niet rond zijn met zorgaanbieders. De zorgverzekeraars moeten overeenkomsten afsluiten met zorgaanbieders, zoals met ziekenhuizen. Voor verzekerden kan het van groot belang zijn om een verzekeraar te kiezen die een overeenkomst heeft met een ziekenhuis in de eigen omgeving. Bovendien gaat de voorkeur doorgaans uit naar een goedkope zorgverzekering, zodat er een aantal punten zijn om mee rekening te houden. Het is een optie om de zorgverzekering voor de zekerheid op te zeggen om zo nog een andere verzekeraar te kunnen kiezen.

zorg goedkoop

Opzeggen basisverzekering
Indien de verzekeraars er voorlopig nog niet allemaal uit zijn met de zorgaanbieders met wie overeenkomsten moeten worden gesloten, kan het wellicht zo zijn dat pas na de uiterste datum van opzegging duidelijkheid wordt verkregen. Het opzeggen van de basisverzekering biedt verzekerden in elk geval de gelegenheid om in de maand januari nog van verzekeraar te wisselen. De basisverzekering moet dan echter wel tijdig zijn opgezegd en dat is uiterlijk 31 december 2015.

In de maand januari hebben alle consumenten die de verzekeraar tijdig en uiterlijk op 31 december 2015 hebben opgezegd nog ruimschoots de gelegenheid om op zoek te gaan naar een goedkope zorgverzekering bij een verzekeraar die zekerheid biedt waar de verzekerde voor hulp terecht kan. Het risico bestaat door bij de eigen verzekeraar te blijven zonder op te zeggen, dat er niet zondermeer van hetzelfde zorgaanbod kan worden uitgegaan als dit jaar is geboden. Verzekeraars onderhandelen namelijk ieder jaar opnieuw met de zorgverleners om overeenkomsten tot stand te brengen.

Om een voorbeeld te geven het volgende. VGZ is een grote verzekeraar in Nederland en onderhandelt met ziekenhuizen. Nu is onlangs in het nieuws gekomen dat de onderhandelingen tussen VGZ en het Martini Ziekenhuis in Groningen zijn vastgelopen. Dat brengt voor verzekerden bij VGZ de onzekerheid met zich mee of zij daar volgend jaar wel voor een behandeling terecht kunnen die volledig wordt vergoed. In totaal gaat het om 25.000 patiënten. Menzis en Achmea zijn twee verzekeraars die met dit ziekenhuis al wel tot een overeenkomst zijn gekomen.

Goedkope zorgverzekering
Aangezien er op dit moment nog onduidelijkheid bestaat bij de consumenten ten aanzien van de zorgverleners waarmee de verzekeraars contracten hebben afgesloten, is het lastig om een vergelijking te maken en op zoek te gaan naar een goedkope zorgverzekering. De meest goedkope polissen zijn budgetpolissen, maar bij deze verzekeringen is het juist van groot belang dat de verzekerde daar terecht kan, waar de verzekerde gebruik wil maken van het zorgaanbod. Om te voorkomen dat er zich volgend jaar problemen voordoen op dat gebied kan dus het zekere voor het onzekere worden genomen en de huidige polis worden opgezegd.

Indien dan later meer duidelijkheid wordt geboden, dan kan de consument altijd nog de polis van dit jaar vergelijken met dat wat volgend jaar geboden wordt en bij een andere zorgverzekeraar of bij de verzekeraar van dit jaar een goedkope zorgverzekering afsluiten.

Meeste Gekozen:

VerzekeraarVrije zorgkeuzePrijs / KwaliteitKortingPremie €385 eigen risicoPremie €885 eigen risicoBereken
1ziezoziezoCijfer:
8.0
Laagste Premie

beperkte vrije zorg
zorgverzekering Energiek
2OHRAOHRACijfer:
8.5
Meest Gekozen!

zorgverzekering OHRA
3univeuniveCijfer:
8.0
Laagste Premie + vrije zorgkeuze
zorgverzekering Unive
4DitzoDitzoCijfer:
8.1
zorgverzekering Ditzo
5anderzorganderzorgCijfer:
7.3
zorgverzekering anderzorg
6FBTOFBTOCijfer:
8.0
zorgverzekering Unive
7hemahemaCijfer:
8.0
zorgverzekering hema
8zilverenkruisZilverenkruisCijfer:
8.2
zorgverzekering Pro life

← vorige

volgende →