Zorgverzekering 2016: Premies Bekend – Check

by Michael

Vandaag 18 november is het zover, de premies van de zorgverzekeringen voor 2016 door de grote en kleine zorgverzekeraars worden bekendgemaakt. Het heeft lang geduurd, maar zorgverzekeraars hebben dan ook de gelegenheid om uiterlijk op 19 november de nieuwe zorgpolis te verstrekken aan verzekerden. Er zijn overigens al wel twee zorgverzekeraars die het nieuws over de nieuwe zorgpremies naar buiten hebben gebracht. Zowel DSW en Stad Holland hebben namelijk de nieuwe premies zorgverzekering 2016 al bekendgemaakt. Nu volgen de overige zorgverzekeraars in elk geval 18 november of uiterlijk 19 november met de bekendmaking van de zorgpremies.

zorgverzekering 2016

Stijging van de premie
Op basis van de bekendmaking van de nieuwe premies voor de basisverzekering van DSW en Stad Holland kan in elk geval geconcludeerd worden dat er sprake is van een stijging. Er wordt ook van de andere zorgverzekeraars verwacht dat er sprake zal zijn van een stijging in de premie van de basisverzekering. Hoe hoog de stijging zal zijn, zal per zorgverzekeraar verschillen.

De premie van DSW stijgt met 3,75 euro en de premie van Stad Holland stijgt met 3 euro. Het kan maar zo zijn dat de premies van de andere zorgverzekeraars op eenzelfde niveau liggen of dat er sprake is van een hogere stijging. De overheid gaat op basis van alle kosten uit van een gemiddelde stijging van 7 euro per maand, maar DSW en Stad Holland zitten daar al onder. De kans is groot dat de premies bij alle zorgverzekeraars stijgen en dat er niet verwacht hoeft te worden dat de premie gelijk zal blijven of zelfs zal dalen.

Bereken hier je nieuwe premie:

Andere veranderingen
Op 18 november zal duidelijk worden wat de nieuwe premies van de zorgverzekeringen zijn en iedere verzekerde krijgt uiterlijk op 19 november de nieuwe zorgpolis toegezonden. Naast de stijging van de premie van de basisverzekering geldt dat er ook een aantal andere veranderingen zijn. Zo zijn er een aantal zaken die aan het pakket van de basisverzekering worden toegevoegd.

Met betrekking tot de aanvullende zorgverzekering geldt dat iedere zorgverzekeraar naar eigen inzicht een pakket of meerdere pakketten kan aanbieden. Het is zowel mogelijk om per 1 januari 2016 van basisverzekering als van aanvullende zorgverzekering te wisselen. Op het moment dat de premies voor 2016 allemaal bekend zijn, kan er gestart worden met het maken van een vergelijking.

Keuze andere zorgverzekeraar
De keuze voor een andere zorgverzekeraar kan om verschillende redenen worden gemaakt. Bijvoorbeeld in verband met de keuze voor de goedkoopste zorgverzekering. In dat geval hoeft er alleen maar te worden gezocht naar de laagste premie. Daarbij dient wel aangemerkt te worden dat de laagste premie ook weer anders kan zijn indien rekening wordt gehouden met een hoger vrijwillig eigen risico. Dat levert namelijk een directe korting op de premie van de basisverzekering op.

Zorgverzekeraars kunnen de premie laten zien op basis van het hoogste vrijwillig eigen risico of op basis van het verplichte eigen risico. Het is belangrijk om daar dan even rekening mee te houden als gekeken wordt naar de vanaf premie voor de basisverzekering 2016.

 

← vorige

volgende →