Zorgverzekering 2016 in Nederland

by Michael

Ook in 2016 is in Nederland iedereen van 18 jaar en ouder verplicht om een zorgverzekering met het basispakket af te sluiten. Jaarlijks zijn er een aantal wijzigingen van toepassing en die hebben niet alleen betrekking op de inhoud van het basispakket, maar ook op het eigen risico en op de hoogte van de premie. In elk geval zal de inhoud van de basisverzekering volgend jaar niet beperkt worden, maar worden er wel een aantal onderdelen aan toegevoegd. Verder geldt dat een eigen bijdrage die betrekking heeft op bepaalde zorgonderdelen voor jongeren komt te vervallen.

zorgverzekering 2016

Eigen risico stijgt met 10 euro
Het eigen risico stijgt met 10 euro en dat betekent dat verzekerden in 2016 rekening moeten houden met een eigen risicobedrag van 385 euro. Voor bepaalde zorgonderdelen, zoals een bezoek aan de huisarts hoeft er geen bedrag van het eigen risico betaald te worden. Er zijn zorgverzekeraars die de mogelijkheid bieden om het bedrag van het eigen risico gespreid per maand vooraf te betalen. Zo hoeft de verzekerde niet in één keer zelf een bedrag van 385 euro op tafel te leggen als het eigen risico in één keer wordt verbruikt. Blijkt achteraf dat er geen zorg is afgenomen, dan heeft de verzekerde als het ware een spaarpotje opgebouwd.

Verhoging premie basisverzekering 2016
Over vrijwel de gehele linie zal er door de zorgverzekeraars een hogere premie worden vastgesteld. Van een aantal verzekeraars is bekend dat deze de premie tussen 3 en 7 euro verhogen, maar er zijn ook zorgverzekeraars die de premie gelijk laten blijven. VGZ en Univé hebben bijvoorbeeld besloten de zorgpremies voor het basispakket niet te laten stijgen. Dat betekent echter niet automatisch dat deze verzekeraars de goedkoopste zorgverzekeringen te bieden hebben. Dat VGZ geen premieverhoging doorvoert komt doordat er een bedrag van 410 miljoen euro voor premiedemping wordt gebruikt.

Veranderingen in basisverzekering
De basisverzekering wordt uitgebreid met een aantal onderdelen, zoals noodzakelijk vervoer per ambulance bij jeugd ggz. Ook vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf en weer terug wordt bij intensieve kindzorg in het basispakket opgenomen. Enige vereiste is dat er een medische indicatie voor gesteld moet zijn. Verder worden vervolgtesten vergoed aan vrouwen die in het buitenland een Niet Invasieve Prenatale Test hebben ondergaan. Met betrekking tot de eigen bijdrage voor gehoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar geldt vanaf 1 januari 2016 dat deze komt te vervallen. De eigen bijdrage komt voor deze groep ook te vervallen bij het gebruikmaken van een hulpmiddel tegen oorsuizen in de vorm van tinnitusmaskeerders.

Iedere verzekerde heeft in Nederland het recht om met de wisseling van het kalenderjaar te wisselen van zorgverzekeraars. Een deel van de verzekerden zal dat ook inderdaad gaan doen, bijvoorbeeld om goedkoper uit te zijn of door op een betere service te rekenen. Iedereen die wil overstappen, heeft daartoe tot 1 februari 2016 de tijd, maar zal dan wel de huidige polis tijdig opgezegd moeten worden. De laatste dag van opzegging van de bestaande zorgverzekering valt op 31 december van dit jaar.

Kijk snel hieronder voor uw premie voor 2016!

← vorige

volgende →