Inboedelverzekering

Inboedelverzekering

De béste inboedel verzekeringen op een rijtje

Elk huishouden in Nederland, of dat nu gaat om een eenpersoonshuishouden van een student of een familie, wordt aangeraden om voor een inboedelverzekering te kiezen.

De meest voordelige inboedelverzekeringen

PolisvoorwaardenKlantcijferPremie
inshared 8 8,4 PREMIE
fbto 8 8,1 PREMIE
ohra 8 8,2 PREMIE
hema 8 8,2 PREMIE
unive 8 7,9 PREMIE
cba 8 8 PREMIE
ditzo 8 8 PREMIE
aegon 8 8,1 PREMIE

In deze vergelijking voor camperverzekeringen vergelijken wij alle bekende aanbieders waarvan wij productinformatie hebben. Van deze partijen zijn wij op de hoogte van de meest actuele voorwaarden en premies: Klik de link voor meer informatie over onze werkwijze.

Vergelijken

Dit is een belangrijke verzekering, omdat deze schade dekt aan meubels en andere goederen in huis bij bijvoorbeeld brand of inbraak. Als het huis in brand vliegt of er wordt tijdens de vakantie een inbraak gepleegd, dan kan de financiële schade aanzienlijk zijn, afgezien van de emotionele gevolgen natuurlijk. Met een inboedelverzekering worden de financiële gevolgen van dat soort gebeurtenissen gedekt. U kunt hier de bekende Inboedel verzekeringen vergelijken.

De dekking van de inboedel verzekering

Bij het afsluiten van een inboedel verzekering kan er gekozen worden voor een standaard dekking. Deze dekking biedt bescherming tegen de schade aan huisraad en inboedel als gevolg van diefstal, brand en storm. Ook sieraden, computers en andere apparatuur kunnen onder de standaard dekking vallen, maar daarvoor geldt wel een maximaal te vergoeden bedrag. Overigens worden ook de goederen, die zich bijvoorbeeld in de tuin zoals tuinmeubelen en in schuurtjes in de tuin tot de dekking gerekend. Wie bijzondere kostbaarheden in huis heeft of dure goederen, kan daarvoor een aparte verzekering afsluiten of de dekking uitbreiden.

Waarde van de inboedel

In de polis van de inboedelverzekering zal een bedrag worden opgenomen, dat aangeduid wordt met de verzekerde som. De verzekerde som vormt de basis voor een eventuele uitbetaling als er een beroep wordt gedaan op de polis. De waarde van de inboedel en de daaruit voortvloeiende verzekerde som is ook van invloed op de hoogte van de premie. Die wordt namelijk onder meer gebaseerd op het bedrag van de verzekerde som van de inboedel. De hoogte van de premie wordt eveneens beïnvloed door de regio waar de verzekerde woont en kan lager uitvallen als er bijvoorbeeld maatregelen zijn uitgevoerd om inbraak te voorkomen. Het afsluiten kan voordelig zijn als bij eenzelfde verzekeraar ook andere verzekering worden afgesloten. Deze kan dan deel uitmaken van een zogenoemde pakketverzekering.

Inboedel en opstal verzekeren

Wie een eigen huis heeft, kan aangeraden worden om de inboedelverzekering en de opstalverzekering bij één verzekeraar onder te brengen. Dat kan namelijk veel rompslomp besparen op het moment dat er zowel schade aan de opstal als aan de inboedel is ontstaan. Er zal dan geen strijd tussen verzekeraars onderling ontstaan over wie wat moet vergoeden. Bovendien kan door beide verzekeringen bij één aanbieder onder te brengen overlap worden voorkomen en worden eventuele gaten in de dekking gedekt. Verder is het natuurlijk interessant om te weten dat er een korting geboden wordt als beide verzekeringen bij dezelfde partij worden afgesloten. Dat is namelijk bij de meeste verzekeraars het geval.

Eventuele extra dekking

Er kan bij het verzekeren van de inboedel voor extra dekkingen worden gekozen als de basisdekking niet in bepaalde zaken voorziet. Bijvoorbeeld als er sprake is van een huis met bijzonder glas. U kunt dan denken aan glas-in-lood ramen. Het kan namelijk zijn dat er een beperking van de dekking geldt bij glas of bijzonder glas. Wie juwelen en sieraden in huis heeft die een grote waarde vertegenwoordigen, kan aan aangeraden worden om de voorwaarden goed te bekijken. Er kan namelijk een maximaal bedrag worden vergoed als het om sieraden gaat die tot de inboedel behoren. Dit is ook het geval als er bijvoorbeeld sprake is van waardevol antiek in huis. De kostbare collectie kan dan in een extra dekking worden ondergebracht.

Er zijn verzekeraars die niet alleen de inboedel in huis verzekeren, maar ook waardevolle spullen die buitenshuis worden meegenomen. Door een inboedelverzekering met een buitenshuis dekking af te sluiten zijn bijvoorbeeld laptops, smartphones en camera’s verzekerd. In Nederland neemt de populariteit van het delen van zaken toe, waarbij er bijvoorbeeld gereedschap of zelfs een auto wordt uitgeleend. Hiervoor is een speciale dekking nodig die een verzekeraar bijvoorbeeld vorm kan geven in een sharingpolis. Overigens is het niet alleen voor zelfstandige huishoudens in een woning of appartement aan te raden de inboedel te verzekeren. Ook studenten die op kamers gaan, wordt aangeraden om een verzekering af te sluiten. Er wordt met grote regelmaat ingebroken in studentenhuizen en studentenflats doordat er vaak geen sprake is van een optimale beveiliging. Ook staan er vaak ramen of deuren open, waardoor insluipen gemakkelijk wordt gemaakt.

Korting met Politiekeurmerk Veilig Wonen

U kunt als u uw inboedel verzekert voor een korting op de premie in aanmerking komen. Dat kan zoals gezegd in de vorm van een pakketkorting, maar ook als uw woning goed is beveiligd. Als uw woning namelijk goed is beveiligd, is de kans minder groot dat inbrekers hun slag komen slaan. Dat geeft u een veilig gevoel en zorgt ervoor dat de verzekeraar minder risico loopt. Doordat de verzekeraar minder risico loopt, wordt er een beloning in de vorm van een premiekorting toegekend. Er kan bij meerdere verzekeraars aanspraak worden gemaakt op een korting op de premie als er aan de normen wordt voldaan zoals deze gelden volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De korting geldt ook als aan de Borg-norm voor elektronische beveiliging wordt voldaan.

Beoordelingen van onze klanten