Zorgverzekering

De meest gekozen zorgverzekeringen op een rijtje! Vaak zijn er speciale zorgverzekering aanbiedingen en kortingen!

 

Info over onze werkwijze.

Een ziektekostenverzekering dient door iedereen in Nederland vanaf achttien jaar en ouder verplicht afgesloten te worden. Dit geldt in ieder geval voor de basiszorgverzekering, waarmee dekking wordt verkregen tegen de basis ziektekosten zoals het bezoeken van de huisarts en verblijf in het ziekenhuis. Naast de verplichte ziektekostenverzekering heeft iedereen zelf de mogelijkheid om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, waarmee een uitgebreidere dekking kan worden verkregen. Hier zullen de basiszorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering verder worden besproken.

Basis zorgverzekering

Belangrijk bij de basisverzekering is dat de verzekeringsmaatschappijen geen uitsluitinggronden hanteren bij de acceptatie voor de basiszorgverzekering. Daarnaast geldt dat verzekeraars ook geen andere voorwaarden mogen hanteren, bijvoorbeeld door aan oudere verzekerden of chronisch zieken een hogere premie te vragen. Het loont beslist de moeite om de premies van de bij een aantal verzekeraars met elkaar te gaan vergelijken. Zeker als een aanvullende zorgverzekering wordt afgesloten. Bij een basiszorgverzekering wordt de basisdiensten ten aanzien van de zorg vergoedt, zoals huisartsbezoek, medicijnen, ziekenhuisopname, kraamzorg en vervoer van zieken. Aanvullende zorgverzekeringen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op alternatieve geneeswijzen, tandartskosten en dergelijke. Bij een aanvullende zorgverzekering heeft de verzekeringsmaatschappij overigens wel de gelegenheid om voorwaarden te stellen ten aanzien van de acceptatie. Iedereen heeft jaarlijks de mogelijkheid om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen. Dat kan altijd per 1 januari van het volgende jaar.

Premie zorgverzekering

De zorgverzekeraars hanteren sterk concurrerende tarieven. Door een verzekeraar te kiezen die een aanvullende ziektekostenverzekering biedt, die perfect aansluit op de behoefte kan er flink op de premie worden bespaard. Het tijdig vergelijken van de zorgverzekering bij de zorgverzekeraars kan op jaarbasis dus veel geld opleveren als besloten wordt om over te stappen naar een goedkopere zorgverzekeraar. Bij de keuze voor zorgverzekeringen kan overigens ook rekening worden gehouden met de wijze van vergoeding. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen een naturapolis en restitutiepolis. Ook een combinatiepolis behoort tot de mogelijkheden.

Eigen risico

Ieder jaar wordt door de overheid het bedrag van het eigen risico vastgesteld. Doorgaans vindt er jaarlijks een verhoging plaats. Het komt echter ook voor dat het bedrag gelijk blijft en er dus geen stijging plaats vindt. Indien u de verzekeringen voor het basispakket via dit platform vergelijkt, is er altijd sprake van een premie met het verplichte bedrag aan eigen risico. Dat betekent dat de zorgpremie in principe lager kan uitvallen. De zorgverzekeraars geven namelijk een korting indien u op vrijwillige basis het eigen risicobedrag hoger laat uitvallen. Daar zijn weer verschillende niveaus in te onderscheiden. Wie voor het hoogste eigen risicobedrag kiest, krijgt ook de hoogste korting op de basispremie.

 

Om u duidelijk inzicht te geven in de verschillen tussen de premie die maandelijks berekend wordt op basis van het verplichte en vrijwillige bedrag, zijn deze premies eveneens in het overzicht opgenomen. U kunt dan ook de maandelijkse premie met het wettelijk verplichte bedrag zien en de premies als u voor het hoogste vrijwillige eigen bedrag kiest. Wie het risico wil nemen om zelf meer financieel bij te dragen indien er een beroep gedaan wordt op de zorg kan extra goedkoop uit zijn.

 

Het verschil kan namelijk wel meer dan 20 euro op maandbasis bedragen. Als dat over een jaar wordt berekend, kan het zomaar een paar honderd euro schelen. Het wordt alleen aangeraden om deze keuze te maken als u financieel in staat bent om deze extra last bij eventuele ziekte en zorgbehoefte dragen. In andere situaties wordt aangeraden om een basisverzekering in combinatie met het verplichte eigen risico af te sluiten. U bent dan maandelijks wel hoger bedrag kwijt, maar komt ook niet ineens voor een groot bedrag te staan dat direct moet worden betaald. Overigens bieden veel zorgverzekeraars de gelegenheid om het eigen risicobedrag gespreid over het jaar te betalen.

Overstappen loont

Overstappen in het geval van een zorgverzekering loont. Is het niet omdat u dan voordeliger uit kunt zijn dan wel om van een betere service te profiteren. Of om bijvoorbeeld uit meerdere mogelijkheden te kunnen kiezen. Er wordt wel gesproken over de basisverzekering, maar daar doen zich toch ook weer verschillen in vervoer. Zo kan een zorgverzekering het basispakket in een verzekering in meerdere varianten aanbieden. Bijvoorbeeld in de vorm van een budgetpolis, standaard basisverzekering, combinatieverzekering of restitutiepolis.

 

Als er naar de reden gekeken wordt waarom consumenten overstappen, gaat het in de meeste gevallen om de reden dan goedkoper uit te zijn. Aangezien de premies van de zorgverzekeringen doorgaans ieder jaar stijgen, is dat ook een uitstekende reden om via dit platform een vergelijking te maken en de overstap te doen. U kunt voordeliger uit zijn en met behulp van de informatie en premies op ons verzekeringsportaal hoeft het maar weinig tijd en moeite te kosten. Het vergelijken kost niets en met het overstappen naar een andere zorgverzekeraar profiteert u alleen maar van nog betere voorwaarden. Op jaarbasis kan het in lek geval enorm veel geld schelen als u overstapt naar een goedkope basisverzekering.

De meest voordelige Uitvaartverzekeringen

Vrije Zorg Recenties Eigen risico €385 Eigen risico €885 Premie
zilverenkruis Klantcijfer: 7.8 PREMIE
OHRA Klantcijfer: 8.5 PREMIE
unive Klantcijfer: 8.1 PREMIE
united customers Klantcijfer: 7.9 PREMIE
Ditzo Klantcijfer: 8.0 PREMIE
czdirect Klantcijfer: 8.0 PREMIE
DeFriesland Klantcijfer: 8.1 PREMIE
hema Klantcijfer: 8.0 PREMIE

Nieuws

  • In de afgelopen winter zijn er meer uitvaartverzekeringen tot uitkering gekomen in vergelijking met een jaar ervoor. Dat komt doordat er meer personen zijn overleden en daarbij is er vooral

  • DELA is als uitvaartverzekeraar een nieuw initiatief gestart om iedereen in Nederland te inspireren met het motto ‘Wat je meegeeft, is wat je straks achterlaat’. Dit initiatief is een vervol

Beoordelingen van onze klanten

geen ceo

★☆☆☆☆
1 5 1
ik ben geen ceo meer van mcaffee,