Scooterverzekeringen

Scooterverzekeringen

Scooterverzekeringen vallen onder de categorie verzekeringen voor motorvoertuigen en dat geldt eveneens voor brommers en snorfietsen. Dat betekent dat een scooter dus onder de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen valt.

De meest voordelige scooterverzekeringen

PolisvoorwaardenKlantcijferPremie
hema 10 € 1.99 PREMIE
inshared 8 € 2.99 PREMIE
unive 8 € 2.75 PREMIE

In deze vergelijking voor camperverzekeringen vergelijken wij alle bekende aanbieders waarvan wij productinformatie hebben. Van deze partijen zijn wij op de hoogte van de meest actuele voorwaarden en premies: Klik de link voor meer informatie over onze werkwijze.

 

Een scooter of bromfiets eigenaar is dan ook verplicht om een scooterverzekering of brommerverzekering af te sluiten met het oog op de wettelijke aansprakelijkheid. Dat komt namelijk voort uit de WAM, die daarmee bescherming biedt aan derden, die slachtoffer kunnen worden van voertuigen in het verkeer. Naast de verplichte basisdekking zijn uiteraard uitgebreidere verzekeringen en aanvullende dekkingen mogelijk.

Drie basisdekkingen

Over het algemeen hanteren verzekeraars voor de brommerverzekering en scooterverzekering drie basisdekkingen. De eerste dekking bestaat uit de verplichte wettelijke aansprakelijkheid. Daarnaast kan er ook een beperkt casco of volledig casco dekking worden afgesloten voor de scooter. Bij beperkt casco is de brommer verzekerd tegen onder meer diefstal en voor schade door bijvoorbeeld brand, storm en hagel. De meest complete verzekering voor de scooter is de volledig casco dekking. Daarmee is de scooterrijder ook verzekerd tegen schade als gevolg van slippen, omslaan en botsen.

Diefstaldekking

In plaats van de beperkt casco en volledig casco dekking kunnen verzekeraars naast de wettelijke aansprakelijkheid ook een diefstaldekking aanbieden. De scooter is daarbij verzekerd tegen joyriding en diefstal. Ook schade door een poging tot diefstal wordt daarbij vergoed. Bekijk en vergelijk de scooterverzekeringen van verschillende verzekeraars en let daarbij dus goed op de inhoud van de dekking. De dekkingen kunnen bij de verzekeraars uiteenlopende benamingen hebben, maar wel een inhoud van gelijke strekking bieden.  Overigens geldt voor de dekking, dat een scooterverzekering alleen de schade aan de scooter vergoed en niet aan de berijder en eventuele passagier. Daarvoor kan weer een aanvullende opzittenden verzekering worden afgesloten. Voor de basisdekking ingevolge de wettelijke aansprakelijkheid wordt veelal geen eigen risico gerekend, maar dat kan bij de uitgebreidere verzekering voor de scooter wel het geval zijn.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman