Disclaimer

Disclaimer

Op de website verzekeringenvergelijk.com is deze disclaimer van toepassing. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor het gebruik van de website. Als er gebruik wordt gemaakt van de website wordt daarmee de disclaimer geaccepteerd.

 

Aansprakelijkheid

verzekeringenvergelijk.com betracht uiterste zorgvuldigheid ten aanzien van de informatieverstrekking op de website. Er kan echter geen absolute garantie worden gegeven ten aanzien van de uitkomsten. Consumenten die gebruikmaken van de informatie en op basis daarvan besluiten nemen, doen dit geheel op eigen risico en voor eigen rekening.

 

“Mocht je ergens een foutje tegenkomen op de website, dan stellen wij het zeer op prijs als daar melding van wordt gemaakt via info@verzekeringenvergelijk.com

 

Rechten

De rechthebbende of verzekeringenvergelijk.com behoudt de aanspraak op alle rechten. Dat geldt ten aanzien van de inhoud van de website voor auteursrechten, merkrecht en intellectueel eigendomsrecht. Hier wordt toegerekend, teksten, illustraties, handelsnamen, grafisch materiaal, merken en logo’s. Bezoekers en gebruikers kunnen geen aanspraak maken op deze rechten. De inhoud mag dan ook alleen gebruikt worden voor doeleinden met een niet-commercieel karakter. Voor het gebruiken van teksten, het overnemen van inhoud, het verspreiden of vermenigvuldigen van de inhoud of voor het op andere wijze ter beschikking stellen aan derden moet schriftelijk toestemming worden gevraagd via verzekeringenvergelijk.com

 

Wijziging

verzekeringenvergelijk.com behoudt zich het recht voor om de inhoud en informatie op de site inclusief de tekst van deze disclaimer te wijzigen. Daarvoor hoeft geen vooraankondiging plaats te vinden. Het regelmatig raadplegen van de website wordt aangeraden om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.