Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

De béste overlijdensrisicoverzekeringen op een rijtje

Een overlijdensrisico verzekering zijn een vorm van levensverzekeringen, waarbij er een uitkering zal volgen aan de begunstigde op het moment dat de verzekerde tijdens de looptijd komt te overlijden.

De meest voordelige overlijdensrisicoverzekering

PolisvoorwaardenKlantcijferPremie
aegon 8,8 8,9 PREMIE
dela 8 8,5 PREMIE
centraalbehee 8 8,3 PREMIE

In deze vergelijking voor camperverzekeringen vergelijken wij alle bekende aanbieders waarvan wij productinformatie hebben. Van deze partijen zijn wij op de hoogte van de meest actuele voorwaarden en premies: Klik de link voor meer informatie over onze werkwijze.

Er zijn diverse soorten die als doel hebben om ervoor te zorgen dat nabestaanden financieel verzorgd achterblijven. De uitkering kan worden gebruikt om de hypotheek te kunnen blijven doorbetalen, maar ook ingezet worden om in het levensonderhoud te voorzien of om kinderen te kunnen laten studeren. De verschillende vormen onderscheiden zich door de looptijd, type uitkering en het moment van uitkering.

Levenslange optie

Er zijn naast tijdelijke verzekeringen ook levenslange overlijdensrisicoverzekeringen, waarbij er geen sprake is van een einddatum. De verzekeraar zal in het geval van overlijden van de verzekerde dan ook altijd een uitkering verstrekken. Een dergelijke variant kan gebruikt worden om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de kosten van een uitvaart ermee gedekt kunnen worden. De premie is over het algemeen hoger dan de premie voor een tijdelijke variant. Dat komt omdat er bij de levenslange verzekeringsvariant altijd een uitkering zal volgen en bij de tijdelijke variant hoeft dit niet altijd het geval te zijn.

Gelijkblijvende of dalende

Er bestaat een verschil tussen een gelijkblijvende en dalende variant. Bij de gelijkblijvende zal het verzekerde bedrag altijd gelijk blijven. Een dalende overlijdensrisicoverzekering houdt in dat het verzekerde bedrag elk jaar kan dalen. De hoogte van de daling kan een vast bedrag zijn of kan op een vastgesteld percentage gebaseerd worden. Een dalende variant kan bijvoorbeeld worden afgesloten in combinatie met een hypotheek als beide partners de verwachting hebben in de toekomst meer te gaan verdienen.

Tijdelijke overlijdensrisico verzekering

Bij een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is er sprake van een bepaalde duur, bijvoorbeeld twintig jaar. Mocht de verzekerde binnen de looptijd komen te overlijden, dan zal de verzekeraar de begunstigde een uitkering verstrekken. Tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen zijn de meest voorkomende variant. Als de verzekerde na afloop van de looptijd nog in leven is, zal op de einddatum de polis automatisch komen te vervallen. Er volgt in dat geval geen uitkering. Deze verzekeringsvariant kan bijvoorbeeld prima aansluiten bij de looptijd van een hypotheek.

Premie Overlijdensrisico verzekering

De premie van de overlijdensrisico verzekering is afhankelijk van de variant en uiteraard van het verzekerde bedrag. Indien er gekozen wordt voor een dalende verzekering, dan zal de premie dalen naarmate het verzekerde bedrag lager wordt. De premie kan op verschillende manieren voldaan worden. De premiebetaling kan periodiek plaatsvinden, zoals per maand of per kwartaal. Het is echter ook mogelijk om de premie door middel van een koopsom te voldoen. Dat betekent dat alle verschuldigde premies in één keer worden voldaan bij aanvang van de overlijdensrisicoverzekering. Voor het afsluiten zal de verzekeraard de gezondheid van de verzekerde beoordelen, bijvoorbeeld door de verzekerde een gezondheidsverklaring te laten invullen.