Opstalverzekering

Opstalverzekering

Een opstalverzekering is een verplichte verzekering voor eigenaren van woningen, waar een hypotheek op rust. De opstalverzekering biedt dekking aan schade aan de woning, die ontstaat als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, bijvoorbeeld door storm, brand of inbraak. Als er een hypotheek op de woning rust, dan ziet de bank graag dat de gevolgen van onvoorziene omstandigheden in elk geval gedekt zijn. Als door brand de woning vergaat, dan is het onderpand van de hypotheek weg. Om deze reden wordt een opstalverzekering dan ook verplicht gesteld voor woningeigenaren, die een financiering afsluiten voor het kopen van de woning.

De meest voordelige opstalverzekeringen

In deze vergelijking voor camperverzekeringen vergelijken wij alle bekende aanbieders waarvan wij productinformatie hebben. Van deze partijen zijn wij op de hoogte van de meest actuele voorwaarden en premies: Klik de link voor meer informatie over onze werkwijze.

Dekking van de opstalverzekering

Een opstalverzekering is niet te vergelijken met een inboedelverzekering, want de opstalverzekering biedt alleen een financiële vergoeding voor schade aan het pand zelf en is dus niet bedoeld voor de inboedel, die zich in huis bevindt. Bij de opstalverzekering valt schade als gevolg van brand standaard onder de dekking. Naast brand geldt de dekking ook voor storm en blikseminslag. De opstalverzekering kent net als andere verzekeringen ook meerdere varianten, zodat er naar wens ook voor een uitgebreidere dekking dan alleen brand, storm en blikseminslag kan worden gekozen. De uitgebreide dekking wordt ook met de opstalverzekering met gevarendekking genoemd. Waterschade, vandalisme en diefstal vallen daarmee ook onder de dekking van de opstalverzekering.

Opstalverzekering en het verzekerd bedrag

Bij het afsluiten van een opstalverzekering zal het verzekerd bedrag bekend moeten zijn. Dit bedrag wordt namelijk in de polis opgenomen. Om het verzekerd bedrag te kunnen bepalen zal er gekeken worden naar de verzekerde waarde. Dit is de waarde van het huis, dat geldt op het moment dat deze opnieuw gebouwd zou moeten worden en wordt dan ook de herbouwwaarde van het huis genoemd. Vaak wordt het bedrag van de herbouwwaarde ook in het taxatierapport van een woning opgenomen, zodat dit bedrag als uitgangspunt genomen kan worden om het verzekerd bedrag in de polis te bepalen. Overigens kan een woning natuurlijk in waarde stijgen. Het is dan raadzaam om te kijken of er ook een indexering van het verzekerd bedrag in de polisvoorwaarden van de opstalverzekering is opgenomen.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman