Inshared opstalverzekering

De Inshared opstalverzekering biedt dekking voor schade aan de woning. Er kan door allerlei oorzaken schade aan de opstal ontstaan, bijvoorbeeld door storm of door brand. De schade aan een woning kan fors oplopen en wel zo hoog dat de eigenaar zelf financieel niet in staat is om de situatie op te lossen. Met een Inshared opstalverzekering hoeft niemand zich daarover meer zorgen te maken, want er wordt een uitgebreide dekking geboden voor schade als gevolg van uiteenlopende gebeurtenissen.

Dekking Inshared opstalverzekering

De Inshared opstalverzekering kent een uitgebreide dekking voor schade aan de woning, zoals door brand en de gevolgen van hitte, maar ook door de blikseminslag en de gevolgen daarvan. Neerslag, storm en vorst vallen eveneens onder de uitgebreide dekking net als water en stoom. Vandalisme en andere vormen van geweld, zoals inbraak en beroving vallen eveneens onder de dekking net als een aanrijding of schade door het omvallen van een boom.

De dekking is nog uitgebreider en kent bovendien ook nog een verzekering tegen extra kosten. Daarbij kan er gedacht worden aan de kosten met betrekking tot schadebeperking of aan expertisekosten. Indien er noodhulp wordt ingeschakeld of als er opruimingskosten voldaan moeten worden, komen deze kosten eveneens voor een vergoeding in aanmerking net als de kosten voor het treffen van veiligheidsmaatregelen of extra herstelkosten voor de woning.

Traumahulp in de vorm van eerste opvang bij beroving en brand valt eveneens onder de dekking voor de extra kosten net als vervangend verblijf en het eventuele vervoer van de inboedel. Zelfs vervanging van de sloten wordt tot de extra kosten gerekend die verzekerd zijn bij de keuze voor de Inshared inboedelverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico varieert en kan onder meer afhankelijk zijn van de oorzaak en van de keuze die de verzekerde maakt met betrekking tot het inschakelen van een herstelbedrijf. Bij storm geldt bijvoorbeeld dat er sprake is van een eigen risico van 225 euro. Indien de verzekerde bij schade kiest voor een schadeherstelbedrijf dat bij Inshared is aangesloten dan geldt een eigen risico van 125 euro. Indien de verzekerde voor een ander herstelbedrijf kiest, wordt er een hoger eigen risico in rekening gebracht van 250 euro.

Premie berekenen

Bij het berekenen van de premie van de Inshared opstalverzekering moeten een aantal gegevens ingevuld worden, zoals de WOZ-waarde van de woning. Op basis van deze waarde in combinatie met de regio en het type woonhuis wordt de herbouwwaarde van de woning vastgesteld. Naast het afsluiten van een opstalverzekering kan uiteraard ook aangeraden worden om een inboedelverzekering af te sluiten. Schade aan ramen en ruiten wordt bij de opstalverzekering niet vergoed, maar bij de inboedelverzekering wel.

Na het online berekenen van de premie van de Inshared opstalverzekering wordt gelijk de optie geboden om de verzekering online af te sluiten. Verzekerden komen overigens ook altijd in aanmerking voor Beloningspunten van Inshared. Er worden extra beloningspunten verstrekt bij een alarminstallatie en bij rookmelders, maar ook indien er sprake is van een waterslot op de wasmachine en afwasmachine.

Beoordeling van onze klanten

Goed

★★★★★
5 5 1
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.

Prima geregeld

★★★★★
5 5 1
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.

Goede rechtsbijstand

★★★★☆
4 5 1
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.