Inshared opstalverzekering

Inshared opstalverzekering

De Inshared opstalverzekering biedt dekking voor schade aan de woning. Er kan door allerlei oorzaken schade aan de opstal ontstaan, bijvoorbeeld door storm of door brand. De schade aan een woning kan fors oplopen en wel zo hoog dat de eigenaar zelf financieel niet in staat is om de situatie op te lossen. Met een Inshared opstalverzekering hoeft niemand zich daarover meer zorgen te maken, want er wordt een uitgebreide dekking geboden voor schade als gevolg van uiteenlopende gebeurtenissen.

Dekking Inshared opstalverzekering

De Inshared opstalverzekering kent een uitgebreide dekking voor schade aan de woning, zoals door brand en de gevolgen van hitte, maar ook door de blikseminslag en de gevolgen daarvan. Neerslag, storm en vorst vallen eveneens onder de uitgebreide dekking net als water en stoom. Vandalisme en andere vormen van geweld, zoals inbraak en beroving vallen eveneens onder de dekking net als een aanrijding of schade door het omvallen van een boom.

De dekking is nog uitgebreider en kent bovendien ook nog een verzekering tegen extra kosten. Daarbij kan er gedacht worden aan de kosten met betrekking tot schadebeperking of aan expertisekosten. Indien er noodhulp wordt ingeschakeld of als er opruimingskosten voldaan moeten worden, komen deze kosten eveneens voor een vergoeding in aanmerking net als de kosten voor het treffen van veiligheidsmaatregelen of extra herstelkosten voor de woning.

Traumahulp in de vorm van eerste opvang bij beroving en brand valt eveneens onder de dekking voor de extra kosten net als vervangend verblijf en het eventuele vervoer van de inboedel. Zelfs vervanging van de sloten wordt tot de extra kosten gerekend die verzekerd zijn bij de keuze voor de Inshared inboedelverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico varieert en kan onder meer afhankelijk zijn van de oorzaak en van de keuze die de verzekerde maakt met betrekking tot het inschakelen van een herstelbedrijf. Bij storm geldt bijvoorbeeld dat er sprake is van een eigen risico van 225 euro. Indien de verzekerde bij schade kiest voor een schadeherstelbedrijf dat bij Inshared is aangesloten dan geldt een eigen risico van 125 euro. Indien de verzekerde voor een ander herstelbedrijf kiest, wordt er een hoger eigen risico in rekening gebracht van 250 euro.

Premie berekenen

Bij het berekenen van de premie van de Inshared opstalverzekering moeten een aantal gegevens ingevuld worden, zoals de WOZ-waarde van de woning. Op basis van deze waarde in combinatie met de regio en het type woonhuis wordt de herbouwwaarde van de woning vastgesteld. Naast het afsluiten van een opstalverzekering kan uiteraard ook aangeraden worden om een inboedelverzekering af te sluiten. Schade aan ramen en ruiten wordt bij de opstalverzekering niet vergoed, maar bij de inboedelverzekering wel.

Na het online berekenen van de premie van de Inshared opstalverzekering wordt gelijk de optie geboden om de verzekering online af te sluiten. Verzekerden komen overigens ook altijd in aanmerking voor Beloningspunten van Inshared. Er worden extra beloningspunten verstrekt bij een alarminstallatie en bij rookmelders, maar ook indien er sprake is van een waterslot op de wasmachine en afwasmachine.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman