Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering

Een heerlijk weekendje weg in het vooruitzicht is net zo fijn als het vooruitzicht op een vakantie, die ver van tevoren is geboekt. Er kunnen zich helaas altijd omstandigheden voordoen, waarbij de geplande reis niet doorgaat. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door onverwacht verlies van een baan, maar ook ernstiger zaken, zoals het overlijden of plotselinge ziekte van een familielid. In dergelijke situaties zorgt een annuleringsverzekering ervoor, dat de financiële zorgen over de reis of vakantie in ieder geval worden weggenomen. Er kan altijd een afweging worden gemaakt voor het afsluiten van een kortlopende of doorlopende variant.

De meest voordelige annuleringsverzekeringen

Bagage verzekerd bedragPremie p/mAfsluiten
AegonReis € 5.000,00 € 1,39 PREMIE
OHRAreis € 1.000,00 € 1,75 PREMIE
Insharedreis € 1.000,00 € 1,75 PREMIE
FBTOReis € 1.000,00 € 1,75 PREMIE
allianz € 1.000,00 € 1,75 PREMIE
€ 2.500,00 € 3,34 PREMIE
€ 3.500,00 € 1,87 PREMIE
HEMA € 3.500,00 € 1,87 PREMIE

In deze vergelijking voor annuleringsverzekeringen vergelijken wij alle bekende aanbieders waarvan wij productinformatie hebben. Van deze partijen zijn wij op de hoogte van de meest actuele voorwaarden en premies: Klik de link voor meer informatie over onze werkwijze.

Vergoeding kosten

Het verzekeren van het annuleren van een reis bestaat niet alleen uit vergoeding van de kosten van een vakantie, die helemaal geen doorgang vindt. Ook als de reis abrupt moet worden afgebroken door bijzondere omstandigheden als een ongeval, overlijden of ziekte, kan er een vergoeding worden verstrekt voor de niet genoten vakantiedagen. In die gevallen wordt als het ware het niet verbruikte deel van de reissom aan de verzekerde uitgekeerd. Overigens geldt er wel een maximumvergoeding per reis en per persoon.

Lees meer

Kijken en vergelijken

De premie van de annuleringsverzekering zal afhankelijk van de dekking en verzekerde bedragen worden vastgesteld. Het loont zeker de moeite om op dit gebied eens een kijkje te nemen bij diverse verzekeraars. Hoewel de premie op jaarbasis gezien niet overdreven hoog is, kunnen er zich toch nog aanzienlijke verschillen voordoen. Ook met betrekking tot de uitgebreidheid van de dekking zijn er verschillen net als de mogelijkheid van het kiezen voor een aanvullende dekking.

Populaire reisverzekering

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman